Det har vært registrert 3 personer med koronasmitte i Salangen, 3 personer i Lavangen, 2 personer i Ibestad og 1 person i Dyrøy. Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy er pr (17.12):

 

Kommune

Antall tester

Negative tester 

Antall positive tester siste 14 dager

Totalt antall positive tester

Dyrøy

195

194

0

1

Ibestad

218

216

0

2

Lavangen

214

211

0

3

Salangen

516

513

0

3

Totalt       

1143

1134

0

9

Resultatet av testingen indikerer at det ikke foregår ukontrollert smitte i våre kommuner, men vi følger nøye med ettersom man ser økende smitte både i Norge og landene utenfor.

I førjulstiden forventer vi at mange kommer tilreisende for å besøke venner og familie. Vi vet at mange som kommer tilreisende er bekymret for å smitte sårbare personer.  Vi håper at alle har lav terskel for å la seg teste ved symptomer på luftveisinfeksjon eller tap av lukt og smaksans. Hvis man kommer fra områder med høyere smitte, men ikke har symptomer, må man være oppmerksom på at test på dag 5 kan være negativ selv om man er smittet. De aller fleste av de som er smittet vil være positiv på dag 7 eller 8 og test på disse dager etter eksponering vil kunne hindre videre smitte.

Vi oppfordrer alle til å ta ansvar og unngå risikosituasjoner.

Nytt i Dyrøy

Det vil ikke komme noen situasjonsoppdateringer i uke 52 og 53. Informasjon om lokal vaksinering vil legges ut så snart kommunen mottar konkrete opplysninger fra sentralt hold. Øvrig informasjon om godkjenning av vaksiner etc. dekkes av riksmedia og FHI sine nettsider.

Informasjon om besøk ved Dyrøy Omsorgssenter

Det er fortsatt slik at eldre er en spesielt utsatt gruppe for smitte av covid-19 og spesielt gjelder dette pasienter i sykehjem. Det har over tid vært besøksrestriksjoner for å unngå at smitte skal komme inn til sykehjemmet. Dette har for mange blitt vanskelig og man åpner for å unngå for stor grad av begrensing i beboernes sosiale liv. Ved besøk vil det fortsatt være viktig med smitteverntiltak. Dette er lettere å kontrollere når pasienter får besøk ved sykehjemmet enn når de reiser ut av institusjonen.

Aktuelle oppfølgingssaker

Vi oppfordrer alle med symptomer på luftveisinfeksjon om å teste seg. Ta kontakt med legekontoret i Dyrøy og Sørreisa i åpningstiden fra kl 08:30, telefon: 778 75 100(Sørreisa)/77189250(Dyrøy). Testing foregår fra kl. 12:30 ved frivilligsentralen i Sørreisa.
Les mer om hvordan dette gjøres i julen her.

Her kan du lese forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften)

Allmenne råd

 1. Vi må holde avstand (minst 1 meter), vaske hender med såpe og vann evt sprit og holde oss hjemme når vi er syke. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør teste seg slik at vi tidlig kan starte smitteoppsporing og hindre at mange blir smittet.
 2. Husk håndhygiene når du kommer og går fra offentlige steder som butikker, helsesenter og offentlige kontorer og unngå å ta deg til munn og øyne før hender er vasket. 
 3. Matforretninger og serveringssteder må opprettholde god hygiene.
 4. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.
 5. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.
 6. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.
 7. Sykehjem har fortsatt adgangskontroll og besøk til beboere må avtales på forhånd
 8. Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller sitter i karantene må du alltid avtale på forhånd før du møter ved helsesenter
 9. Alle som kommer til Norge fra røde land eller områder skal være i hjemmekarantene i 10 dager. Det vil etter nye regler ikke gis unntak for helsepersonell og det er strengere regler for unntak for personer med samfunnskritiske funksjoner. 
 10. Alle som har vært i nærkontakt med Covid-19 skal ha karantene i 10 dager. 
 11. Det er innført ekstra omsorgsdager som skal benyttes ved lokale utbrudd hvor skole og barnehage må stenge. Man får da skriftlig bekreftelse fra rektor eller barnehage som skal leveres arbeidsgiver.