Det har vært registrert 2 personer med koronasmitte i Salangen, 3 personer i Lavangen og 1 person i Ibestad og Dyrøy. Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy er:

Kommune

Antall tester

Negative tester 

Positive tester 

Venter på svar 

Dyrøy

136

135

1

0

Ibestad

130

129

1

0

Lavangen

168

165

3

0

Salangen

368

366

2

0

Totalt       

802

795

7

0

Resultatet av testingen indikerer at det ikke foregår ukontrollert smitte i våre kommuner, men vi følger nøye med ettersom man ser en økende trend av smitte både i Norge og landene utenfor.

Risikoen for lokale utbrudd er nå høy. Viruset spres lett og vi er avhengig av at hver enkelt tar ansvar for å følge de regler og råd som nasjonale myndigheter gir.

Det pågår spredning av koronavirus i Tromsø. Kriseledelsen er bekymret for risikoen som oppstår når mange personer i vårt område kommer tett sammen, slik det var på Svingen Disco i Målselv 10. oktober.

Vi oppfordrer alle som var til stede og deres nærkontakter til å være særdeles oppmerksomme på luftveissymptomer den neste uken og ta kontakt for prøvetaking dersom tegn på luftveisinfeksjon oppstår.

Vi oppfordrer alle til å ta ansvar og unngå risikosituasjoner.

Nye nasjonale retningslinjer

12. oktober ble det innført nye retningslinjer:

 • En trinnvis gjenåpning av breddeidretten for voksne.
 • Nasjonal skjenkestopp ved midnatt oppheves.
 • Inntil 600 personer kan være til stede samtidig på utendørsarrangementer, fordelt på grupper på inntil 200 personer.
 • Det blir tilstrekkelig med ett sete mellom personer på arrangementer med fastmonterte seter.

Les mer om de nye retningslinjene her.

Oppdatering for Dyrøy Kommune

Møteplasser for ungdom
Ungdomsbasen er nå åpnet for ungdom. Covid 19 situasjonen tilsier at antall samtidige ikke kan være for stort, mellomtrinnet og ungdom/ungdomstrinnet har derfor hver sine kvelder. Se plakat her

Informasjon om besøk ved Dyrøy omsorgssenter:
Det er fortsatt slik at eldre er en spesielt utsatt gruppe for smitte av covid-19 og spesielt gjelder dette beboere ved sykehjem. Det har over tid vært besøksrestriksjoner for å unngå at smitte skal komme inn til sykehjemmet. Dette har for mange blitt vanskelig og man åpner for å unngå for stor grad av begrensing av beboernes sosiale liv. Ved besøk vil det fortsatt være viktig med smitteverntiltak. Dette er lettere å kontrollere når beboer får besøk ved sykehjemmet enn når de reiser ut av institusjonen.

Ta kontakt med personalet ved aktuell avdeling før besøk, for å gjøre avtale.  

Testing ved Dyrøy og Sørreisa legekontor
I forbindelse med Corona epidemien er det tatt i bruk timebok på laboratoriet. Det betyr at det må tas kontakt med legekontoret på forhånd for å få timeavtale til testing. Avtale gjøres ved å ringe kontoret i Sørreisa på tlf 77 87 51 00.

Allmenne råd

 1. Vi må holde avstand (minst 1 meter), vaske hender med såpe og vann evt sprit og holde oss hjemme når vi er syke. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør teste seg slik at vi tidlig kan starte smitteoppsporing og hindre at mange blir smittet.
 2. Husk håndhygiene når du kommer og går fra offentlige steder som butikker, helsesenter og offentlige kontorer og unngå å ta deg til munn og øyne før hender er vasket. 
 3. Matforretninger og serveringssteder må opprettholde god hygiene.
 4. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.
 5. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.
 6. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.
 7. Sykehjem har fortsatt adgangskontroll og besøk til beboere må avtales på forhånd
 8. Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller sitter i karantene må du alltid avtale på forhånd før du møter ved helsesenter
 9. Alle som kommer til Norge fra røde land eller områder skal være i hjemmekarantene i 10 dager. Det vil etter nye regler ikke gis unntak for helsepersonell og det er strengere regler for unntak for personer med samfunnskritiske funksjoner. 
 10. Alle som har vært i nærkontakt med Covid-19 skal ha karantene i 10 dager. 
 11. Det er innført ekstra omsorgsdager som skal benyttes ved lokale utbrudd hvor skole og barnehage må stenge. Man får da skriftlig bekreftelse fra rektor eller barnehage som skal leveres arbeidsgiver.