Det har vært registrert 3 personer med koronasmitte i Salangen, 3 personer i Lavangen og 2 personer i Ibestad og 1 person i Dyrøy. Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy er:

Kommune

Antall tester

Negative tester 

Antall positive tester siste 14 dager

Totalt antall positive tester

Dyrøy

159

158

0

1

Ibestad

177

175

1

2

Lavangen

191

188

0

3

Salangen

443

440

1

3

Totalt       

970

961

2

9

Resultatet av testingen indikerer at det ikke foregår ukontrollert smitte i våre kommuner, men vi følger nøye med ettersom man ser økende smitte både i Norge og landene utenfor.

Vi oppfordrer alle til å ta ansvar og unngå risikosituasjoner.

Nye nasjonale tiltak:

5. november kom regjeringen med følgende nye tiltak og anbefalinger:

 • Alle må i størst mulig grad holder seg hjemme
 • Vi bør holde minst 2 meters avstand hos personer i risikogrupper
 • Maks 20 personer på private arrangementer på offentlige steder og 50 på innendørs arrangementer uten fastmonterte seter. Innendørs kan det være inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Unødvendige innlandsreiser bør unngås
 • Nasjonal skjenkestopp kl 24:00
 • Krav om attest på gjennomført test innføres hos alle fra røde land
 • Personer som kommer uten fast bopel eller arbeidsgiver, må oppholde seg på coronahotell og teste seg i periode på inntil 10 dager. Den siste regelendringen innebærer at en bestemor eller en annen person kan komme på besøk til Norge, men den første delen av oppholdet må bli på hotell.

Les mer om de nye anbefalingene her.

Nytt i Dyrøy:

Vi har ikke noen nye påvist smittede i Dyrøy, men det har oppstått flere lokale utbrudd i kommuner i nærområdet. Viruset spres lett og vi er avhengig av at hver enkelt tar ansvar for å følge de regler og råd som nasjonale myndigheter gir. 

For å redusere smittespredning vurderes det fortløpende hva som kan gjennomføres av arrangementer og tilstelninger. For avklaring; ta kontakt med administrasjonen i Dyrøy kommune.  

I kommunehuset er det innført besøksprotokoll, der ansatte og besøkende skriver seg inn. Vi innfører også strengere rutiner ved gjennomføring av møter. Ved spørsmål ta kontakt med sentralbordet.

Informasjon om besøk på/ved Dyrøy Omsorgssenter:
Det er fortsatt slik at eldre er en spesielt utsatt gruppe for smitte av covid-19 og spesielt gjelder dette beboere ved sykehjem. Det har over tid vært besøksrestriksjoner for å unngå at smitte skal komme inn til sykehjemmet. Dette har for mange blitt vanskelig og man åpner for å unngå for stor grad av begrensing av beboernes sosiale liv. Ved besøk vil det fortsatt være viktig med smitteverntiltak. Dette er lettere å kontrollere når beboer får besøk ved sykehjemmet enn når de reiser ut av institusjonen. 

Her kan du lese: Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften)

Allmenne råd

 1. Vi må holde avstand (minst 1 meter), vaske hender med såpe og vann evt sprit og holde oss hjemme når vi er syke. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør teste seg slik at vi tidlig kan starte smitteoppsporing og hindre at mange blir smittet.
 2. Husk håndhygiene når du kommer og går fra offentlige steder som butikker, helsesenter og offentlige kontorer og unngå å ta deg til munn og øyne før hender er vasket. 
 3. Matforretninger og serveringssteder må opprettholde god hygiene.
 4. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.
 5. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.
 6. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.
 7. Sykehjem har fortsatt adgangskontroll og besøk til beboere må avtales på forhånd
 8. Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller sitter i karantene må du alltid avtale på forhånd før du møter ved legekontor
 9. Alle som kommer til Norge fra røde land eller områder skal være i hjemmekarantene i 10 dager. Det vil etter nye regler ikke gis unntak for helsepersonell og det er strengere regler for unntak for personer med samfunnskritiske funksjoner. 
 10. Alle som har vært i nærkontakt med Covid-19 skal ha karantene i 10 dager. 
 11. Det er innført ekstra omsorgsdager som skal benyttes ved lokale utbrudd hvor skole og barnehage må stenge. Man får da skriftlig bekreftelse fra rektor eller barnehage som skal leveres arbeidsgiver. 

 

Viktige telefonnummer

Hvem

Behov

Telefontider

Telefonnummer

Legekontoret

Ordinære henvendelser innenfor kontorets åpningstid

Dyrøy; ma,on,fre

Sørreisa

771 89 250

778 75 100

Legevakten

Ordinære henvendelser utenfor legekontorets åpningstid

 

116117

Nasjonal Koronatelefon

Informasjon og råd om Korona.

Hverdager 08-18 og helger 10-16

815 55 015

Dyrøy omsorgssenter

Avtale besøk for pårørende

Døgnåpen 46 54 05 15

Rosestua: 92 01 48 38

Nordstua: 46 74 81 15

Ny omsbo: 47 48 14 16

 

NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy

Midlertidig lokal vakttelefon i forbindelse med søknader om sosialhjelp

Hverdager kl. 0900-1500

902 83 931

Mental Helse 

Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid

Døgnåpen

116123

Kirkens SOS

Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid

Døgnåpen

22 40 00 40

Hjemmetjenesten: 

 

Ordinær arbeidstid

46 74 98 40

 

 

 

 

Alarmtelefonen for barn og unge

 

Døgnåpen

116 111

Barnevernsvakta

Bekymringsmeldinger

Døgnåpen

40 00 22 76

Kommuneledelsen er alltid tilgjengelig ved akutte behov.

Pålitelig informasjon finnes på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no og på Helsenorge www.helsenorge.no