Prøvesvar oppdatert pr. 24/3-2021

Kommune

Antall tester

Negative tester 

Antall positive tester siste 14 dager

Totalt antall positive tester

Dyrøy

265

263

0

2

Ibestad

411

397

1

14

Lavangen

278

275

0

3

Salangen

666

662

0

4

Totalt       

1620

1597

1

23

 

Nytt:

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak

Regjeringen innfører etter råd fra Helsedirektoratet og FHI strengere nasjonale tiltak. Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 12. april. Link til tiltakene finner du her.

Dyrøy kommune oppfordrer alle til å:

 1. Les gjennom de nye tiltakene – inkludert overskrifter.
 2. Vær oppmerksom på at det skilles mellom anbefalinger (bør overholdes) og forskriftsfestede regler (skal overholdes).
 3. Kommunen ber om at alle anbefalinger følges.
 4. Kommunen presiserer at forskriftsfestede regler skal følges – overtredelse medfører straffeansvar, kan påtales og bøtelegges.
 5. Regjeringens nye regler er strenge, men legger allikevel til rette for å opprettholde så mye som mulig av normal aktivitet for barn og unge. Les derfor alt nøye, utvis godt skjønn, velg sikre løsninger om du er i tvil.
 6. Utnytt gjerne det mulighetsrommet som ligger der, spesielt for barn og unge, slik at mest mulig normalitet kan opprettholdes – i en unormal tid.

Dyrøy kommune vil komme ut med informasjon om plan for beredskap for smittesporing og prøvetaking i påskehøytiden når denne er klar. Dette publiseres på kommunens nettside under koronainformasjon.

Bruk fortsatt munnbind!

Det foregår nå ukontrollert spredning av koronavirus av mutert type i nordnorske byer. Vi må påregne at det vil komme smitte også til vårt område. Det er av høy verdi å forhindre spredning. Hvert smittetilfelle er en betydelig belastning for de som rammes og medfører isolasjon for smittede og karantene for nærkontakter. 

Da disse virustypene spres lettere enn den opprinnelige typen, må forebyggende tiltak skjerpes.  Disse virustypene smitter via luftsmitte, små dråper (aerosol) som holder seg svevende i luften en stund og derfor kan spres mer enn 2 meter fra den som er smittet. Risikoen er størst innendørs.

Vi må derfor opprettholde de gode, smitteforebyggende tiltakene som har vært gjennomført lenge;

Bruk munnbind på offentlige transportmidler, på offentlige kontor og i butikker.

Vi vil kreve bruk av munnbind for besøkende og ansatte i sykehjem og likeledes på legekontor.

Slik forebygger vi smitten sammen, og legger til rette for at både helsepersonell og befolkningen for øvrig kan få en best mulig påskefeiring.

Nye rutiner for legebesøk i Sørreisa- og Dyrøy kommune, etter innføring av strengere nasjonale tiltak

På bakgrunn av regjeringens innstramming av nasjonale tiltak anbefaler Dyrøy og Sørreisa legekontor bruk av munnbind ved konsultasjon. Det innføres også skjerpede rutiner for oppmøte til konsultasjon.  

Regjeringen har kommet med anbefalinger om å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde avstand og råd om å holde 2 meter avstand til andre bortsett fra personer i egen husstand. Vi anbefaler derfor bruk av munnbind når du skal til konsultasjon ved Sørreisa- eller Dyrøy legekontor.

Vi oppfordrer også de som ikke trenger å møte opp fysisk til time om å bestille videokonsultasjon, bruke e-konsultasjon eller telefon-konsultasjon.

Rutiner ved oppmøte til time

De som har time skal vente i bil frem til du ringes inn av legekontoret. For de som ikke kan vente i bil må det avtales med legekontoret at du har behov for å vente på venterom. Hvis så bør du møte opp kort tid før konsultasjonen .

Ved luftveissymtomer, ta kontakt med legekontoret eller legevakt pr. telefon.

Ledsager kan kun være med der det er høyst nødvendig.

Det oppfordres også til bruk av munnbind ved besøk på Bardu interkommunale legevakt.

Innføring av munnbind i Dyrøy omsorgssenter og helsesenteret

For å sikre de ansatte og beboerne på våre helse- og omsorgsinstitusjoner er det innført påbud om bruk av munnbind for ansatte og alle besøkende i disse byggene. Før besøk i institusjonen må munnbind anskaffes av den besøkende.  Ta direkte kontakt med personalet hvis du som pårørende eller besøkende har spørsmål knyttet til dette.

Smittesporingsappen

Smittesporing er et meget krevende arbeid for de kommunene som opplever ukontrollert smittespredning. Kommunen anbefaler derfor alle innbyggerne om å laste ned smittesporingsappen fra Folkehelseinstituttet som har navnet Smittestopp.

Appen kan lastes ned her.

Testing

I Dyrøy og Sørreisa kommune kan du bestille time for koronatesting digitalt. Vi oppfordrer alle til å bruke den digitale timebestillingen for koronatest, enten det er til deg selv, dine barn eller andre. Tatt i bruk 23.3.21. Mer informasjon her.

Vi oppfordrer alle med symptomer på luftveisinfeksjon om å teste seg. Ta kontakt med legekontoret i Dyrøy og Sørreisa i åpningstiden fra kl 08:30, telefon: 778 75 100 (Sørreisa) / 771 89 250 (Dyrøy). Testing foregår fra kl. 12:30 ved frivilligsentralen i Sørreisa. Du behover ikke ringe når du benytter digital timebestilling. 

Mutert koronavirus

Det pågår ukontrollert smitte av mutert koronavirus i deler av landet. Mange kommuner er derfor pålagt restriksjoner. Det er grunn til å ta alvorlig risikoen for at mutert virus kan spres i vårt område.

Karantene

Personer som berøres av karantenebestemmelsene skal fylle ut skjema som ligger her:

Presisering: Registrering av karantene på skjema skal gjøres selv om du har vært i kontakt med kommunens helsetjenester og tatt prøver.  

Plikt for innreisende til Norge å teste seg!

Regjeringen innførte 31.12.20 plikt til covid-19 test for alle innreisende til Norge som de siste 14 dager har oppholdt seg i land med karanteneplikt jf. vedlegg A til koronaforskriften. Test skal gjennomføres ved grensepassering, og da enten ved grensen/flyplassen eller ved ankomst kommune. Plikten til å fremstille seg for test ligger på den reisende, men det påligger evt. arbeidsgiver et særlig ansvar å følge opp utenlandsk arbeidskraft.

Reisende registreres ved grensepassering, og smittevernfaglig ansvarlig får oversikt over de som har destinasjon til Dyrøy, Salangen, Lavangen, Ibestad eller Dyrøy.

Karantenetiden fra røde land skal overholdes selv om testen er negativ. Det kan ta tid fra man blir smittet til man blir syk og virusutskillelse kan påvises i test.

Alle som har passert landegrensen bør derfor også ta en prøve på dag 7 eller 8, selv om man fortsatt er symptomfri. 

For å begrense risikoen for spredning av den betydelig mer smittsomme varianten av koronaviruset, strammer regjeringen kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge. Du kan lese mer om dette her.

Allmenne råd

 1. Vi må holde avstand (minst 2 meter), vaske hender med såpe og vann evt sprit og holde oss hjemme når vi er syke. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør teste seg slik at vi tidlig kan starte smitteoppsporing og hindre at mange blir smittet.
 2. Husk håndhygiene når du kommer og går fra offentlige steder som butikker, helsesenter og offentlige kontorer og unngå å ta deg til munn og øyne før hender er vasket. 
 3. Matforretninger og serveringssteder må opprettholde god hygiene.
 4. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.
 5. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.
 6. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.
 7. Sykehjem har fortsatt adgangskontroll og besøkende registrerer seg ved ankomst.
 8. Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller sitter i karantene må du alltid avtale på forhånd før du møter ved helsesenter
 9. Alle som kommer til Norge fra røde land eller områder skal være i hjemmekarantene i 10 dager. Det vil etter nye regler ikke gis unntak for helsepersonell og det er strengere regler for unntak for personer med samfunnskritiske funksjoner. 
 10. Alle som har vært i nærkontakt med Covid-19 skal ha karantene i 10 dager. 
 11. Det er innført ekstra omsorgsdager som skal benyttes ved lokale utbrudd hvor skole og barnehage må stenge. Man får da skriftlig bekreftelse fra rektor eller barnehage som skal leveres arbeidsgiver. 

Viktige telefonnummer

Hvem

Behov

Telefontider

Telefonnummer

Legekontoret

Ordinære henvendelser innenfor kontorets åpningstid

Dyrøy; ma,on,fre

Sørreisa

771 89 250

778 75 100

Legevakten

Ordinære henvendelser utenfor legekontorets åpningstid

 

116117

Nasjonal Koronatelefon

Informasjon og råd om Korona.

Hverdager 08-18 og helger 10-16

815 55 015

Dyrøy omsorgssenter

 

Døgnåpen 46 54 05 15

Rosestua: 92 01 48 38

Nordstua: 46 74 81 15

Ny omsbo: 47 48 14 16

 

NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy

Midlertidig lokal vakttelefon i forbindelse med søknader om sosialhjelp

Hverdager kl. 0900-1500

412 87 811

Mental Helse 

Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid

Døgnåpen

116123

Kirkens SOS

Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid

Døgnåpen

22 40 00 40

Hjemmetjenesten: 

 

Ordinær arbeidstid

46 74 98 40

 

 

 

 

Alarmtelefonen for barn og unge

 

Døgnåpen

116 111

Barnevernsvakta

Bekymringsmeldinger

Døgnåpen

40 00 22 76