Situasjonsoppdatering lokalt:

Smittespredningen er økende internasjonalt og i lokale områder i Norge. Risikoen for lokale utbrudd er nå høy. Viruset spres lett og vi er avhengig av at hver enkelt tar ansvar for å følge de regler og råd som nasjonale myndigheter gir. 

Det har vært registrert 2 personer med koronasmitte i Salangen, 3 personer i Lavangen og 1 person i Ibestad og Dyrøy. Status testing covid-19 i Salangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy er:

Kommune

Antall tester

Negative tester 

Positive tester 

Venter på svar 

Dyrøy

104

103

1

0

Ibestad

116

115

1

0

Lavangen

146

143

3

0

Salangen

272

270

2

0

Totalt       

638

632

6

0

Resultatet av testingen indikerer at det ikke foregår ukontrollert smitte i våre kommuner, men vi følger nøye med ettersom man ser en økende trend av smitte både i Norge og landene utenfor. Det er ikke påvist lokal smittespredning i Troms og Finnmark siste uke.

Kontakt legekontoret dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon.

Her kan du lese forskrift om smitteverntiltak ved koronautbruddet (covid 19 forskriften)