Kommune Antall tester Negative tester Positive tester Venter på svar
Dyrøy 96 95 1 0
Ibestad 103 102 1 0
Lavangen 129 126 3 0
Salangen 229 227 2 0
Totalt 557 550 7 0

Resultatet av testingen indikerer at det ikke foregår ukontrollert smitte i våre kommuner, men vi følger nøye med ettersom man ser en økende trend av smitte både i Norge og landene utenfor. Det er ikke påvist lokal smittespredning i Troms og Finnmark siste uke.

Nytt i Dyrøy

Basseng

I Dyrøy jobbes det nå med å til en gradvis åpning av bassenget. Bassenget vil åpnes for bruk i svømmeundervisning i skolen og for mindre grupper, fellesbading på fredag vil det ikke åpnes for. Nærmere opplysninger publiseres når retningslinjene er godkjent.

Idrettshall

Retningslinjer for bruk av Idrettshallen er under revidering med tanke på at noen aktiviteter må flyttes inn utover høsten. I den sammenheng ønsker vi i første omgang å kartlegge omfang av lag, foreninger eller grupper som ønsker å benytte hallen. Disse må melde inn en egen ansvarlig person for treningsgruppen som vil få innføring i retningslinjer og smittevern. Innmelding skjer til frivilligsentralen ved Hans Bakkejord (tlf: 467 46 860). Nærmere informasjon om bruken og tidspunkter avklares direkte med den enkelte ansvarlige. Bruk av hallen uten avtale er ikke tillatt.

Sykehjemmet

Det har over tid vært restriksjoner for besøk ved sykehjemmet, vi ønsker fortsatt at pårørende gjør avtale med personale i forkant av besøk, slik at disse kan planlegges ut ifra et smittevernhensyn.

Her kan du lese forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften):

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften)

Almenne råd:

 1. Vi oppfordrer til utendørs aktivitet.
 2. Sykehjem har adgangsbegrensninger. Kontakt personalet for informasjon.
 3. Hygienetiltak opprettholdes.
 4. Er du syk, hold deg hjemme! Dersom du har luftveisinfeksjon, forkjølelse med feber eller hoste, skal du unngå å smitte andre på jobb, skole eller reise. I arbeidslivet skal du da benytte egenmelding for sykefravær.
 5. Mulig koronasmittede er personer med feber eller luftveissymptomer, og som har oppholdt seg i område med smittespredning eller hatt kontakt med koronasmittede. Mulig koronasmittede personer skal ikke sitte på venterom pga. risikoen for å smitte andre.
 6. Koronasmittede/ mulig smittede skal oppholde seg i egen bolig i karantene. Prøvetaking skal bare skje etter avtale i telefon og i tråd med retningslinjene for prøvetaking covid-19. I noen tilfeller ved at man kjører med egen bil til Legekontoret og helsepersonell tar prøve fra nese/ munn mens man sitter i bilen.
 7. Mulig koronasmittede skal ikke benytte taxi eller offentlig kommunikasjon som kan medføre fare for ytterlig spredning.
 8. Håndhygiene. Grundig vask med såpe og vann er best og tar et minutt. Dersom dette ikke er tilgjengelig, anbefales det å bruke spritbasert hånddesinfeksjon.
 9. Husk håndhygiene når du har vært i butikker og andre offentlige rom og alltid før du skal spise.
 10. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.
 11. Rengjør kontaktpunkter – dørhåndtak, serveringsmateriell.
 12. Rengjøring med vann og såpe er bra, og bruk av klorin gir sikrere desinfeksjon.
 13. Det skal tilrettelegges for å opprettholde 1 meters avstand til andre der vi møtes flere personer over tid (mer enn 15 minutter).
 14. Matforretninger og serveringssteder må opprettholde god hygiene.
 15. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.
 16. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.