Regjeringen kom med nye anbefalinger og regler 3. januar. Disse er nasjonale, og gir noen føringer som også vil påvirke oss lokalt. Dette gjelder fram til 18.januar 2021.

Anbefalingene og reglene er tiltak som skal være med på å hindre smittespredning etter en tid med mye reising og besøk. Regjeringens anbefalinger finner du på regjeringen.no

Dyrøy kommune mottar de første fem vaksinene i uke 1. deretter ytterligere fem vaksiner i uke 2. Disse vil bli gitt i henhold til de nasjonale føringene for prioriterte grupper. Informasjon om disse finner du på folkehelseinstituttets hjemmeside.

Anbefalinger for alle i hele landet


Sosial kontakt

 • Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk eller gå på besøk med en til to faste venner eller til en fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. (Nytt)
 • Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter (Nytt)
 • I Dyrøy vil det ikke være anledning til besøk ved Dyrøy omsorgssenter frem til 18. januar, med unntak av situasjoner der pasienter er kritisk syke. Besøk skal i slike tilfeller avklares med avdelingen god tid i forveien.
 • I Dyrøy vil idrettshallen og svømmehall ikke være åpen etter skoletid. Eventuelle aktiviteter utendørs må vurderes i forhold til ovenstående anbefalinger.
 • Det anbefales at private treningssentre stenger frem til 18.januar.
 • I Dyrøy anbefaler vi at frivillige lag og foreninger utsetter sine aktiviteter til etter den 18. januar.
 • Nordavindshagen og bibliotek stenges i perioden fordi det viser seg vanskelig å unngå ansamling av personer i biblioteket.
 • Ungdomsklubben og kulturskolen vil også være stengt frem til 18. januar.
   

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland. Hytteopphold med personer fra samme husstand frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.
   

Skoler og utdanning

 • All undervisning og alle planlagte arrangementer ved universiteter, høgskoler og fagskoler blir digitale frem til 18. januar. (Nytt)
 • Alle landets videregående skoler og ungdomsskoler går over til rødt nivå. (Nytt)
 • Det gis ikke nasjonale føringer for nedstengning av folkehøgskolene eller bibelskolene. Folkehøgskolene følger anbefalinger og retningslinjer fra lokale helsemyndigheter.

I Dyrøy er ungdomsskolen på rødt nivå. Dette betyr at kohortinndelingen vil være klassedelt. Aktiviteter i forhold til gym og svømming vil gjennomføres i kohorter.


Arbeidsplasser

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet til dette. (Nytt)

I Dyrøy må de som ønsker bistand fra saksbehandler i kommunen, ringe og avtale tid for møte.


Butikker

 • Alle kjøpesentre og butikker bør innføre antallsbegrensninger slik at det er mulig å holde avstand samt ha adgangskontroll. Regjeringen vil i løpet av de nærmeste dagene vurdere om det skal forskriftsfestes antallbegrensninger og adgangskontroll. (Nytt)


Idrett

 • Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten og kulturutøvere som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

Regler for hele landet

Private sammenkomster og arrangement

 • Maksimalt fem personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Hvis man er flere enn fem i samme husstand, kan selvfølgelig alle i husstanden møtes. (Nytt)
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert. (Nytt)
 • De fleste av disse arrangementene vil uansett ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses.

Uteliv og serveringssteder

 • Det innføres nasjonalt forbud mot skjenking av alkohol på serveringssteder og arrangementer. (Nytt)

Kirkevandring

 • De særlige reglene for kirkevandringer oppheves straks, i stedet for fra 15. januar. (Nytt)

 

Kriseledelsen i Dyrøy