Pasientreiser dekker ikke transport til vaksinasjonssted. Kommunen oppfordrer derfor pårørende/innbyggere som har mulighet til å hjelpe dem som har behov med transport til og fra vaksinering.

Dyrøy kommune følger de nasjonale retningslinjene i forhold til prioriterte grupper. Med det lave antall vaksiner vi mottar nå, blir aktuelle personer kontaktet pr telefon for å avklare om vaksine er ønskelig, samt avtale om tidspunkt for vaksinering.

Personer i risikogruppen vil på samme måte bli kontaktet/invitert til å komme med tilbakemelding når tid for vaksinering av gruppe 4 nærmer seg.

Når det blir klart for omfattende vaksinering vil vi invitere til mer generell tilbakemelding fra innbyggerne.  Vi ber om forståelse for at vi ikke har mer informasjon enn den som tilkommer oss fra sentralt hold.

Utfyllende informasjon finner dere her: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/koronavaksine/vaksiner-mot-covid-19/id2783266/