I uke 5 vil pasientene ved omsorgssenteret være ferdig vaksinert med 2. dose. I løpet av uke 6 vil ca 50 personer utenom institusjonen ha fått 1. dose. Vi vet foreløpig ikke hvor mange vaksiner vi kommer til å motta påfølgende uker. 20% av vaksinene gis til helsepersonell.

Dyrøy kommune følger de nasjonale retningslinjene i forhold til prioriterte grupper. Med det antall vaksiner vi mottar nå, vil aktuelle personer bli kontaktet pr telefon for å avklare om vaksine er ønskelig samt avtale om tidspunkt for vaksinering.

Når det blir avklart tidspunkt for mer omfattende vaksinering vil vi invitere til tilbakemelding fra innbyggerne gjennom sikre kanaler. Vi ber om forståelse for at vi ikke har mer informasjon enn den som tilkommer oss fra sentralt hold.

Utfyllende informasjon finner dere her