Prøvesvar oppdatert pr. 5/5-2021

Kommune

Antall tester

Negative tester 

Antall positive tester siste 14 dager

Totalt antall positive tester

Dyrøy

289

287

0

2

Ibestad

431

417

0

14

Lavangen

306

303

0

3

Salangen

715

709

0

6 *

Totalt       

1724

1699

0

25

 

*NB Kun 4 fastboende innbyggere i Salangen kommune har testet positivt. Årsaken til at det står 6 er en falsk positiv test og en positiv test på tidligere innbygger i Salangen som ikke har meldt flytting. Vedkommende kommer derfor på Salangen sin statistikk nasjonalt selv om vedkommende bor i Sør-Norge. Det fremstilles slik for å opprettholde samsvar med FHI sin statistikk.

Årets 17. mai-feiring

Kommunen ønsker å presisere at det ikke gis rom for noen unntak til de nasjonale forskriftene som til enhver tid foreligger. I den grad det er gitt anbefalinger ber vi innbyggerne om å ty til sunne skjønnsmessige vurderinger. Det vises til eget program som sendes ut fra arrangørene.

Les for øvrig Regjeringens vurderinger rundt årets feiring her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nasjonaldagsfeiringen-17.-mai-2021/id2845485/

Russefeiring

Heller ikke for årets russefeiring er det lagt opp til noen unntak fra de nasjonale forskriftene.

Vi ber årets russ og øvrig publikum merke seg følgende i gjeldende forskrift:

§ 13a.Antall personer som kan være til stede på et arrangement

Selv om kravene til avstand i § 13c blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:

a.            10 personer innendørs eller 20 personer utendørs på privat sammenkomst som regulert i § 13 første ledd bokstav f, likevel slik at barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere.

b.            10 personer på innendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til e,        likevel

1.            100 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

2.            50 personer på idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år som tilhører samme kommune.

c.            200 personer på utendørs arrangement som regulert i § 13 første ledd bokstavene a til e, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

Nasjonale retningslinjer

Dyrøy kommune følger nasjonale anbefalinger og regler (lovpålagte i forskriftsform). Vi ønsker å understreke følgende:

 • Bruk av munnbind anbefales der det ikke er mulig å opprettholde minst 1 meter avstand.
 • De som fortsatt føler seg utrygg eller av andre grunner ønsker å bruke munnbind offentlig skal selvsagt fortsette med dette.

Nytt 05.05.21:

 • Lettelser for vaksinerte:

Regjeringen har innført flere lettelser for vaksinerte. Les mer om dette på: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/flere-lettelser-for-vaksinerte/id2847773/
og det er tilkommet endringer i covid-19 forskriften §4, 4 og 5 ledd for vaksinerte, se https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§4

 • Koronasertifikat:

Regjeringen ønsker å bruke koronasertifikat til å åpne opp mer og kunne holde mer åpent gjennom resten av pandemien. Mer utstrakt bruk av koronasertifikat vil trolig kreve et bedre lovgrunnlag. Regjeringen sendte derfor 05.05.21 ut lovforslag om bruk av koronasertifikat på høring.
Les mere om dette på: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lovendringer-om-koronasertifikat-pa-horing/id2847772/

Du kan lese mer om de nasjonale tiltakene her:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

Fortsatt oppfordrer vi alle som har luftveissymptomer (forkjølelse, hoste, feber) til å være nøye med smitteverntiltak og til å la seg teste.

Vi ber alle om å ta ansvar og unngå risikosituasjoner.

Vaksinasjon for besøkende og andre med midlertidig opphold

Vi minner om muligheten for å melde sin interesse for Korona-vaksine hvis man ikke er folkeregistrert i kommunen. Vi ber spesielt arbeidsgivere med utenlandske arbeidere om å hjelpe den enkelte med dette. Ta i så fall kontakt med kommunens servicetorg som kan sette deg over til helsestasjon eller kommunalsjef helse for registrering: tlf. 77189200

Smittesporingsappen

Smittesporing er et meget krevende arbeid for de kommunene som opplever ukontrollert smittespredning. Kommunen anbefaler derfor alle innbyggerne om å laste ned smittesporingsappen fra Folkehelseinstituttet som har navnet Smittestopp.

Appen kan lastes ned her: https://www.helsenorge.no/smittestopp/#last-ned-smittestopp

Testing

Vi oppfordrer alle med symptomer på luftveisinfeksjon om å teste seg. Ta kontakt med legekontoret i Dyrøy og Sørreisa i åpningstiden fra kl 08:30, telefon: 778 75 100 (Sørreisa) / 771 89 250 (Dyrøy). Testing foregår fra kl. 12:30 ved frivilligsentralen i Sørreisa.

Det er ønskelig at man bestiller tid for testing digitalt, dette gjøres her.

Det vil komme en endring i lokalisering for testing fra 14. mai. Kontaktinformasjon og stedsangivelse blir publisert tidlig i uke 19.

Karantene

Personer som berøres av karantenebestemmelsene skal fylle ut skjema som ligger her:

KARTLEGGING KARANTENE

Presisering: Registrering av karantene på skjema skal gjøres selv om du har vært i kontakt med kommunens helsetjenester og tatt prøver.  

Plikt for innreisende til Norge å teste seg!

Regjeringen innførte 31.12.20 plikt til covid-19 test for alle innreisende til Norge som de siste 14 dager har oppholdt seg i land med karanteneplikt jf. vedlegg A til koronaforskriften. Test skal gjennomføres ved grensepassering, og da enten ved grensen/flyplassen eller ved ankomst kommune. Plikten til å fremstille seg for test ligger på den reisende, men det påligger evt. arbeidsgiver et særlig ansvar å følge opp utenlandsk arbeidskraft.

Reisende registreres ved grensepassering, og smittevernfaglig ansvarlig får oversikt over de som har destinasjon til Dyrøy, Salangen, Lavangen, Ibestad eller Dyrøy.

Karantenetiden fra røde land skal overholdes selv om testen er negativ. Det kan ta tid fra man blir smittet til man blir syk og virusutskillelse kan påvises i test.

Alle som har passert landegrensen bør derfor også ta en prøve på dag 7 eller 8, selv om man fortsatt er symptomfri. 

For å begrense risikoen for spredning av den betydelig mer smittsomme varianten av koronaviruset, strammer regjeringen kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge. Du kan lese mer om dette her:  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-de-strengeste-innreisereglene-til-norge-siden-mars-2020/id2830390

Allmenne råd

 1. Vi må holde avstand (minst 1 meter), vaske hender med såpe og vann evt sprit og holde oss hjemme når vi er syke. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør teste seg slik at vi tidlig kan starte smitteoppsporing og hindre at mange blir smittet.
 2. Husk håndhygiene når du kommer og går fra offentlige steder som butikker, helsesenter og offentlige kontorer og unngå å ta deg til munn og øyne før hender er vasket. 
 3. Matforretninger og serveringssteder må opprettholde god hygiene.
 4. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.
 5. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.
 6. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.
 7. Sykehjem har fortsatt adgangskontroll og besøk til beboere må avtales på forhånd
 8. Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller sitter i karantene må du alltid avtale på forhånd før du møter ved helsesenter
 9. Alle som kommer til Norge fra røde land eller områder skal være i hjemmekarantene i 10 dager. Det vil etter nye regler ikke gis unntak for helsepersonell og det er strengere regler for unntak for personer med samfunnskritiske funksjoner. 
 10. Alle som har vært i nærkontakt med Covid-19 skal ha karantene i 10 dager. 
 11. Det er innført ekstra omsorgsdager som skal benyttes ved lokale utbrudd hvor skole og barnehage må stenge. Man får da skriftlig bekreftelse fra rektor eller barnehage som skal leveres arbeidsgiver. 

Viktige telefonnummer

Hvem

Behov

Telefontider

Telefonnummer

Legekontoret

Ordinære henvendelser innenfor kontorets åpningstid

Dyrøy; ma,on,fre

Sørreisa

771 89 250

778 75 100

Legevakten

Ordinære henvendelser utenfor legekontorets åpningstid

 

116117

Nasjonal Koronatelefon

Informasjon og råd om Korona.

Hverdager 08-18 og helger 10-16

815 55 015

Dyrøy omsorgssenter

 

Døgnåpen 46 54 05 15

Rosestua: 92 01 48 38

Nordstua: 46 74 81 15

Ny omsbo: 47 48 14 16

 

NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy

Midlertidig lokal vakttelefon i forbindelse med søknader om sosialhjelp

Hverdager kl. 0900-1500

412 87 811

Mental Helse 

Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid

Døgnåpen

116123

Kirkens SOS

Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid

Døgnåpen

22 40 00 40

Hjemmetjenesten: 

 

Ordinær arbeidstid

46 74 98 40

 

 

 

 

Alarmtelefonen for barn og unge

 

Døgnåpen

116 111

Barnevernsvakta

Bekymringsmeldinger

Døgnåpen

40 00 22 76

Kommuneledelsen er alltid tilgjengelig ved akutte behov.

Pålitelig informasjon finnes på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no og på Helsenorge www.helsenorge.no

Kriseledelsen i Dyrøy