4.8.21 kl.06:00:  

 

Isolert  

Karantene 

Ventekarantene 

Salangen 

Lavangen 

Ibestad  

Dyrøy