Prøvesvar oppdatert pr. 14/4-2021

Kommune

Antall tester

Negative tester 

Antall positive tester siste 14 dager

Totalt antall positive tester

Dyrøy

282

280

0

2

Ibestad

426

412

0

14

Lavangen

293

290

0

3

Salangen

694

688

0

6

Totalt       

1649

1624

0

25

Nasjonale retningslinjer - Nytt

Regjeringen annonserte denne uken nye nasjonale tiltak gjeldende fra 16. april. Den lokale og regionale smittesituasjonen tilsier at Dyrøy kommune ikke skal fravike disse nasjonale anbefalinger og regler (lovpålagte i forskriftsform). Vi ønsker å understreke følgende:

 • Bruk av munnbind anbefales der det ikke er mulig å opprettholde minst 1 meter avstand.
 • Kommunen takker for måten befolkningen har fulgt opp anbefalingen om bruk av munnbind den siste tiden.
 • De som fortsatt føler seg utrygg eller av andre grunner ønsker å bruke munnbind offentlig skal selvsagt fortsette med dette.

Du kan lese mer om de nasjonale tiltakene her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

Fortsatt oppfordrer vi alle som har luftveissymptomer (forkjølelse, hoste, feber) til å være nøye med smitteverntiltak og til å la seg teste.

Vi ber alle om å ta ansvar og unngå risikosituasjoner.

Bruk av munnbind ved helsesenteret (lege/fysio/helsespl) i Dyrøy og Omsorgssenteret

Påbud om bruk av munnbind for ansatte og alle besøkende i disse byggene opphører fra 16. april. Besøkende og beboere vil fortsatt oppleve bruk av munnbind blant de ansatte i forbindelse med konsultasjoner og pleiesituasjoner. Ta direkte kontakt med personalet hvis du som pårørende eller besøkende har spørsmål knyttet til dette.

Smittesporingsappen

Smittesporing er et meget krevende arbeid for de kommunene som opplever ukontrollert smittespredning. Kommunen anbefaler derfor alle innbyggerne om å laste ned smittesporingsappen fra Folkehelseinstituttet som har navnet Smittestopp. Appen kan lastes ned her.

Testing

Vi oppfordrer alle med symptomer på luftveisinfeksjon om å teste seg. Ta kontakt med legekontoret i Dyrøy og Sørreisa i åpningstiden fra kl 08:30, telefon: 778 75 100 (Sørreisa) / 771 89 250 (Dyrøy). Testing foregår fra kl. 12:30 ved frivilligsentralen i Sørreisa. 

Fra 23.3.21 benyttes digialt registrering for testing. Mer informasjon her

Mutert koronavirus

Det pågår ukontrollert smitte av mutert koronavirus i deler av landet. Mange kommuner er derfor pålagt restriksjoner. Det er grunn til å ta alvorlig risikoen for at mutert virus kan spres i vårt område.

Karantene

Personer som berøres av karantenebestemmelsene skal fylle ut skjema som ligger her:

Presisering: Registrering av karantene på skjema skal gjøres selv om du har vært i kontakt med kommunens helsetjenester og tatt prøver.  

Plikt for innreisende til Norge å teste seg

Regjeringen innførte 31.12.20 plikt til covid-19 test for alle innreisende til Norge som de siste 14 dager har oppholdt seg i land med karanteneplikt jf. vedlegg A til koronaforskriften. Test skal gjennomføres ved grensepassering, og da enten ved grensen/flyplassen eller ved ankomst kommune. Plikten til å fremstille seg for test ligger på den reisende, men det påligger evt. arbeidsgiver et særlig ansvar å følge opp utenlandsk arbeidskraft.

Reisende registreres ved grensepassering, og smittevernfaglig ansvarlig får oversikt over de som har destinasjon til Dyrøy, Salangen, Lavangen, Ibestad eller Dyrøy.

Karantenetiden fra røde land skal overholdes selv om testen er negativ. Det kan ta tid fra man blir smittet til man blir syk og virusutskillelse kan påvises i test.

Alle som har passert landegrensen bør derfor også ta en prøve på dag 7 eller 8, selv om man fortsatt er symptomfri. 

For å begrense risikoen for spredning av den betydelig mer smittsomme varianten av koronaviruset, strammer regjeringen kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge. Du kan lese mer om dette her:  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-de-strengeste-innreisereglene-til-norge-siden-mars-2020/id2830390/

Allmenne råd

 1. Vi må holde avstand (minst 1 meter), vaske hender med såpe og vann evt sprit og holde oss hjemme når vi er syke. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør teste seg slik at vi tidlig kan starte smitteoppsporing og hindre at mange blir smittet.
 2. Husk håndhygiene når du kommer og går fra offentlige steder som butikker, helsesenter og offentlige kontorer og unngå å ta deg til munn og øyne før hender er vasket. 
 3. Matforretninger og serveringssteder må opprettholde god hygiene.
 4. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.
 5. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.
 6. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.
 7. Sykehjem har fortsatt adgangskontroll og besøk til beboere må avtales på forhånd
 8. Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller sitter i karantene må du alltid avtale på forhånd før du møter ved helsesenter
 9. Alle som kommer til Norge fra røde land eller områder skal være i hjemmekarantene i 10 dager. Det vil etter nye regler ikke gis unntak for helsepersonell og det er strengere regler for unntak for personer med samfunnskritiske funksjoner. 
 10. Alle som har vært i nærkontakt med Covid-19 skal ha karantene i 10 dager. 
 11. Det er innført ekstra omsorgsdager som skal benyttes ved lokale utbrudd hvor skole og barnehage må stenge. Man får da skriftlig bekreftelse fra rektor eller barnehage som skal leveres arbeidsgiver. 

Viktige telefonnummer

Hvem

Behov

Telefontider

Telefonnummer

Legekontoret

Ordinære henvendelser innenfor kontorets åpningstid

Dyrøy; ma,on,fre

Sørreisa

771 89 250

778 75 100

Legevakten

Ordinære henvendelser utenfor legekontorets åpningstid

 

116117

Nasjonal Koronatelefon

Informasjon og råd om Korona.

Hverdager 08-18 og helger 10-16

815 55 015

Dyrøy omsorgssenter

 

Døgnåpen 46 54 05 15

Rosestua: 92 01 48 38

Nordstua: 46 74 81 15

Ny omsbo: 47 48 14 16

 

NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy

Midlertidig lokal vakttelefon i forbindelse med søknader om sosialhjelp

Hverdager kl. 0900-1500

412 87 811

Mental Helse 

Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid

Døgnåpen

116123

Kirkens SOS

Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid

Døgnåpen

22 40 00 40

Hjemmetjenesten: 

 

Ordinær arbeidstid

46 74 98 40

 

 

 

 

Alarmtelefonen for barn og unge

 

Døgnåpen

116 111

Barnevernsvakta

Bekymringsmeldinger

Døgnåpen

40 00 22 76

 

Kommuneledelsen er alltid tilgjengelig ved akutte behov.

Pålitelig informasjon finnes på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no og på Helsenorge www.helsenorge.no

Kriseledelsen i Dyrøy