Prøvesvar oppdatert 09.06 -2021

Kommune

Antall tester

Negative tester 

Antall positive tester siste 14 dager

Totalt antall positive tester

Dyrøy

333

330

0

3

Ibestad

453

439

0

14

Lavangen

340

337

0

3

Salangen

769

763

0

6 *

Totalt       

1895

1869

0

26

*NB Kun 4 fastboende innbyggere i Salangen kommune har testet positivt. Årsaken til at det står 6 er en falsk positiv test og en positiv test på tidligere innbygger i Salangen som ikke har meldt flytting. Vedkommende kommer derfor på Salangen sin statistikk nasjonalt selv om vedkommende bor i Sør-Norge. Det fremstilles slik for å opprettholde samsvar med FHI sin statistikk.

Nasjonale retningslinjer

Dyrøy kommune følger nasjonale anbefalinger og regler (lovpålagte i forskriftsform).

Vi vil fortsatt understreke viktigheten av å overholde smitteverntiltak. Vi må holde avstand, vaske hender med såpe og vann, evt. sprit og holde oss hjemme når vi er syke. Vi oppfordrer alle med luftveissymptomer til å teste seg. Vi ber alle om å ta ansvar og unngå risikosituasjoner.

Vi ønsker å understreke følgende:

 • Bruk av munnbind anbefales der det ikke er mulig å opprettholde minst 1 meter avstand.
 • De som fortsatt føler seg utrygg eller av andre grunner ønsker å bruke munnbind offentlig skal selvsagt fortsette med dette.

Du kan lese mer om de nasjonale tiltakene her:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

Fortsatt oppfordrer vi alle som har luftveissymptomer (forkjølelse, hoste, feber) til å være nøye med smitteverntiltak og til å la seg teste.

Vi ber alle om å ta ansvar og unngå risikosituasjoner.

Vaksinasjon for besøkende og andre med midlertidig opphold

Vi minner om muligheten for å melde sin interesse for Korona-vaksine hvis man ikke er folkeregistrert i kommunen. Vi ber spesielt arbeidsgivere med utenlandske arbeidere om å hjelpe den enkelte med dette. Ta i så fall kontakt med kommunens servicetorg som kan sette deg over til helsestasjon eller kommunalsjef helse for registrering: tlf. 77189200

Smittesporingsappen

Smittesporing er et meget krevende arbeid for de kommunene som opplever ukontrollert smittespredning. Kommunen anbefaler derfor alle innbyggerne om å laste ned smittesporingsappen fra Folkehelseinstituttet som har navnet Smittestopp.

Appen kan lastes ned her: https://www.helsenorge.no/smittestopp/#last-ned-smittestopp

Testing

Det er nå mulig å bestille time for koronatest elektronisk, ved å bruke din bankID. Du kan bestille test til deg selv eller til andre. https://timebestilling.remin.no/astafjord

Ved timebestilling skal du først velge Astafjordlegen og deretter teststed Astafjordlegen avdeling Salangen

Kontaktnummer for testing ved Astafjordlegen er 77 17 40 00. Vi oppfordrer alle med symptomer på luftveisinfeksjon om å teste seg. All prøvetaking finner sted etter avtale.

Testing foregår på Sjøvegan 11.15 og må avtales innen klokken 0930 for test samme dag.

Testene utføres ved legekontoret på Sjøvegan.

Vent i bil til du får nærmere beskjed.

Karantene

Personer som berøres av karantenebestemmelsene skal fylle ut skjema som ligger her:

KARTLEGGING KARANTENE

Presisering: Registrering av karantene på skjema skal gjøres selv om du har vært i kontakt med kommunens helsetjenester og tatt prøver.  

Plikt for innreisende til Norge å teste seg!

Regjeringen innførte 31.12.20 plikt til covid-19 test for alle innreisende til Norge som de siste 14 dager har oppholdt seg i land med karanteneplikt jf. vedlegg A til koronaforskriften. Test skal gjennomføres ved grensepassering, og da enten ved grensen/flyplassen eller ved ankomst kommune. Plikten til å fremstille seg for test ligger på den reisende, men det påligger evt. arbeidsgiver et særlig ansvar å følge opp utenlandsk arbeidskraft.

Reisende registreres ved grensepassering, og smittevernfaglig ansvarlig får oversikt over de som har destinasjon til Dyrøy, Salangen, Lavangen, Ibestad eller Dyrøy.

Karantenetiden fra røde land skal overholdes selv om testen er negativ. Det kan ta tid fra man blir smittet til man blir syk og virusutskillelse kan påvises i test.

Alle som har passert landegrensen bør derfor også ta en prøve på dag 7 eller 8, selv om man fortsatt er symptomfri. 

For å begrense risikoen for spredning av den betydelig mer smittsomme varianten av koronaviruset, strammer regjeringen kraftig inn på utlendingers adgang til innreise til Norge. I utgangspunktet vil kun utlendinger som er bosatt i Norge få anledning til å reise inn i Norge. Du kan lese mer om dette her:  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-de-strengeste-innreisereglene-til-norge-siden-mars-2020/id2830390

Allmenne råd

 1. Vi må holde avstand (minst 1 meter), vaske hender med såpe og vann evt sprit og holde oss hjemme når vi er syke. Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon bør teste seg slik at vi tidlig kan starte smitteoppsporing og hindre at mange blir smittet.
 2. Husk håndhygiene når du kommer og går fra offentlige steder som butikker, helsesenter og offentlige kontorer og unngå å ta deg til munn og øyne før hender er vasket. 
 3. Matforretninger og serveringssteder må opprettholde god hygiene.
 4. Unngå å ta på mat andre skal kjøpe. Emballerte varer har mindre risiko.
 5. Felles serveringsbestikk kan overføre smitte.
 6. Ved hoste bruk engangstørklær som kastes forsvarlig og med etterfølgende grundig håndvask. En nødløsning er hoste i albuebøyen.
 7. Sykehjem har fortsatt adgangskontroll og besøk til beboere må avtales på forhånd
 8. Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller sitter i karantene må du alltid avtale på forhånd før du møter ved helsesenter
 9. Alle som kommer til Norge fra røde land eller områder skal være i hjemmekarantene i 10 dager. Det vil etter nye regler ikke gis unntak for helsepersonell og det er strengere regler for unntak for personer med samfunnskritiske funksjoner. 
 10. Alle som har vært i nærkontakt med Covid-19 skal ha karantene i 10 dager. 
 11. Det er innført ekstra omsorgsdager som skal benyttes ved lokale utbrudd hvor skole og barnehage må stenge. Man får da skriftlig bekreftelse fra rektor eller barnehage som skal leveres arbeidsgiver. 

Viktige telefonnummer

Hvem

Behov

Telefontider

Telefonnummer

Legekontoret

Ordinære henvendelser innenfor kontorets åpningstid

Dyrøy; ma,on,fre

Sørreisa

771 89 250

778 75 100

Legevakten

Ordinære henvendelser utenfor legekontorets åpningstid

 

116117

Nasjonal Koronatelefon

Informasjon og råd om Korona.

Hverdager 08-18 og helger 10-16

815 55 015

Dyrøy omsorgssenter

 

Døgnåpen 46 54 05 15

Rosestua: 92 01 48 38

Nordstua: 46 74 81 15

Ny omsbo: 47 48 14 16

 

NAV Salangen-Lavangen-Dyrøy

Midlertidig lokal vakttelefon i forbindelse med søknader om sosialhjelp

Hverdager kl. 0900-1500

412 87 811

Mental Helse 

Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid

Døgnåpen

116123

Kirkens SOS

Innbyggere som opplever psykiske plager eller trenger noen å snakke med i en vanskelig tid

Døgnåpen

22 40 00 40

Hjemmetjenesten: 

 

Ordinær arbeidstid

46 74 98 40

 

 

 

 

Alarmtelefonen for barn og unge

 

Døgnåpen

116 111

Barnevernsvakta

Bekymringsmeldinger

Døgnåpen

40 00 22 76

Kommuneledelsen er alltid tilgjengelig ved akutte behov.

Pålitelig informasjon finnes på folkehelseinstituttets nettsider www.fhi.no og på Helsenorge www.helsenorge.no

Kriseledelsen i Dyrøy