Alle steder der mange mennesker er samlet medfører økt risiko, og mange har blitt smittet i private sammenkomster og på utesteder. Eget smittesporingsteam er etablert, bemanningen er styrket gjennom helg og kommende uke. Vi samordner, med lokale tilpasninger, tiltakene i Ibestad, Salangen, Lavangen, Dyrøy med  Lødingen, Evenes, Tjeldsund, Kvæfjord og Harstad for å bringe utbruddet under kontroll – etter anbefaling fra FHI.

I dag er totalt 26 personer fra Salangen, Lavangen og Ibestad testet i Salangen. En ny person bosatt i Salangen har i dag testet positivt på hurtigtest. Status i våre kommuner er nå:

 • Salangen: 2 smittede personer er isolert, og 21 personer er satt i karantene.
 • Lavangen: 1 smittet person er isolert, og 11 personer er satt i karantene.
 • Ibestad: avventer prøvesvar: 6 personer er satt i karantene.
 • Dyrøy: Foreløpig ingen kjente smittetilfeller.

På bakgrunn av den situasjon som er oppstått ber vi våre innbyggere om å bidra til rask innføring av følgende tiltak som står i effekt frem til og med 30. juli for å bremse videre smittespredning og hindre mer inngripende tiltak i det videre:

Generelt:

 1. Ventekarantene for husstandsmedlemmer til nærkontakter. Respekter dersom smittesporingspersonell anbefaler ventekarantene slik at vi slipper å forskriftsfeste dette. Ventekarantene er den mest effektive måten å bidra til å gjøre oppgaven for smittesporingspersonellet overkommelig.
 2. Vis varsomhet ved sosial kontakt, reduser besøk i private hjem og overhold smittevernreglene!
 3. Bruk munnbind! På kjøpesenter, i taxi, på bussen, butikker, cafeer og restauranter, religiøse seremonier som begravelser og gudstjenester.
 4. Reduser unødig reiseaktivitet til steder der det må påregnes større smittefare.

For serveringssteder gjelder særskilt:

 • Smittevernfaglig forsvarlig drift med god hygiene.
 • 1 meters grensen må overholdes til andre enn egen familie/kohort.
 • Alkohol må kun serveres ved bordene, og det skal være sitteplass til alle gjester.
 • Registrer kontakt opplysninger på alle gjester for bruk i senere smittesporing. 
 • Munnbind bør brukes ved all forflytning i lokalet, men kan tas av når en sitter ved bordet.
 • Serveringspersonell bør bruke munnbind.
 • Alkoholservering anbefales avsluttet etter 2400, og nye gjester bør ikke slippes inn etter 2200.  

Vi oppfordrer alle, nok en gang, til å ta et tak for å bremse videre utbredelse av smitte slik at vi unngår en mer alvorlig situasjon med omfattende og inngripende tiltak, og konsekvenser for pågående vaksinasjon.