Alle besøkende bes benytte seg av inngangen på sørsiden av bygget, altså mellom Soltunet og Omsorgssenteret.

Renoveringen ved avdeling Nord og Rose er startet så det er ikke anledning til å benytte hovedinngangen.