Det betyr at du kan kontakte Skatteetaten for spørsmål om

- Restskatt – dersom du betalte for lite skatt i fjor og må betale penger tilbake.
- Skattepenger til gode – dersom du har betalt for mye penger i skatt og skal få tilbake penger.
- Konto/saldoutskrift for skatt og avgift – oversikt over hva du skylder eller har til gode.
- Klage på skatteavregningen – for eksempel feil forskuddstrekk eller tilleggsforskudd.

Du finner informasjon om alt dette og mer på Skatteetatens nettsider for privatpersoner. 

Er du næringsdrivende kan du kontakte Skatteetaten for spørsmål om

- Tilleggsforskudd
- Forskuddstrekk
- Arbeidsgiveravgift
- Motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav
- Skatteattester
- Konto/saldoutskrift for skatt og avgift

Du finner informasjon om alt dette og mer på Skatteetatens nettsider for bedrifter. 

Ønsker du kontakt med skatteoppkreveren din?

Det er ulike måter å komme i kontakt med Skatteetaten på. Du kan sende inn skjema elektronisk, chatte med dem eller ringe. Informasjon om dette finner du på Skatteetatens nettsider.
Vær klar over at dersom du ønsker å møte opp på et skattekontor og snakke med noen, må du bestille time på forhånd.
Det er ikke mulig å sende e-post til Skatteetaten. Hvis du ønsker å sende en skriftlig henvendelse må du logge inn via Altinn.
Vil du sende inn skjema eller brev skriftlig?
Postadressen er: Skatteetaten, Postboks 9200 GRØNLAND, 0134 OSLO

Kommunale avgifter

Det vil fortsatt være kommunen som krever inn avgifter for kommunale tjenester som
- Vann - drikkevann og vannforsyning
- Avløp - tilgang til avløpssystemet
- Avfall - tømming av søppel
- Feiing - feiing og brannvern.

Avgiftene gjelder for alle som eier en bolig eller fritidsbolig i kommunen.