Vil du vite mer om det å være fosterhjem? Hver måned arrangerer Bufetat informasjonsmøter og kurs over hele landet.

Se oversikten her: https://fosterhjem.no/fosterhjem/kontorer/nord-norge/