Vaksinen fra Pfizer/BioNTech er svært temperatursensitiv. Vaksinedosene må brukes innen 5 døgn fra uttak fra ultrafryser. 1 døgn går med til transport. Dyrøy kommune vil dermed ha maksimalt ca. 4 døgn til å vaksinere. Arbeidet med vaksinasjon må skje raskt og effektivt.

Dyrøy kommune vil bruke folkeregisteret som utgangspunkt og ta kontakt med innbyggerne i henhold til prioriteringslisten for innkalling til vaksinasjonstime. Dette vil ikke iverksettes før datoer for mottak av vaksine er klar. Du trenger derfor ikke ta kontakt med kommunen. Unntaket er dersom du er i risikogruppen og for tiden bor i Dyrøy uten å være folkeregistrert her. Da vil vi gjerne at du registrerer ved å sende SMS til helsesykepleier tlf: 99 09 87 68, eventuelt kommunalsjef helse og omsorg, tlf: 91535349. Oppgi navn, bosted og telefonnummer du kan nås på. Tusen takk for hjelpen.

Samarbeid med våre innbyggere er avgjørende for å lykkes, og for å unngå at vaksiner blir ødelagt. Det er derfor svært viktig at alle møter til oppsatt vaksinetidspunkt.  

Dyrøy kommune følger nasjonale føringer for prioritering av vaksinering. Vi tar forbehold om nye nasjonale føringer, eller endring i lokal situasjon som kan påvirke prioriteringslisten. 

Oppdatert prioriteringsliste finnes her

På Dyrøy kommunes hjemmeside vil du finne informasjon om: 

  • Når vaksinen ankommer Dyrøy 
  • Når vaksineringen i Dyrøy kan starte 
  • Hvor og når du kan vaksinere deg

Det er frivillig å vaksinere seg, og koronavaksinasjon blir gratis. 

Det kommer nærmere informasjon om hvordan timer for vaksinasjon blir satt opp.  

Dersom det er personer med opphold i kommunen på grunn av jobb eller annet, som skal vaksineres i under sitt opphold i Dyrøy, ber vi om at disse melder seg pr SMS til helsesykepleier på tlf nr. 99 09 87 68, evt, kommunalsjef helse og omsorg 91535349. Oppgi navn, bosted og telfonnr du kan nås på.

Mer info om koronavaksinen finner du på HelseNorge.no og Folkehelseinstituttets nettsider, men vil oppfordrer alle til å følge med på informasjon som vil bli fortløpende oppdatert på kommunens hjemmeside.  

Informasjonen på denne siden blir også sendt ut til alle postkasser i kommunen.

Kriseledelsen Dyrøy kommune