Grunnlaget for beregning av disse er endret ved at det i kommunestyrets møte i desember 2021 ble vedtatt ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Dyrøy kommune, Troms og Finnmark - Lovdata og nytt gebyrregulativ for disse områdene.Se link dyroy.kommune.no/priser-og-gebyrer.517480.no.html og velg Eiendomsavgifter.

Grunnlaget for beregning av avgiftene er hentet fra Matrikkelen (det landsomfattende eiendomsregisteret) og fra det kommunale bygningsregisteret. Dersom abonnenten mener at det er feil opplysninger som er lagt til grunn for avgiftsberegningen er det fullt mulig å sende inn korrigerte opplysninger. Ved utsending av neste termin vil det da gjøres ei korrigering slik at grunnlaget er korrekt for aktuell eiendom. Eventuelle krav om korrigeringer må også inneholde dokumentasjon på faktisk størrelse og bruk slik at vi kan gjøre nødvendige endringer i eiendomsregisteret.

Ved spørsmål send mail til postmottak@dyroy.kommune.no eventuelt ring 771 89 200