For ytterligere informasjon om nasjonale råd og anbefalinger se endringene fra 12.2.22.  

Vaksinering av innbyggerne er i stor grad ferdigstilt, de som ønsker vaksine bes ta kontakt med helsestasjonen på tlf: 412 38 210.