Ordningen skal gi omsorg og tilsyn. Et tilbud i tillegg til den obligatoriske skoledagen for barn i 1.-4.klasse, med unntak i spesielle tilfeller.

Rektor har det overordnede administrative og pedagogiske ansvaret for ordningen ved skolen. SFO har pedagog som daglig leder, i tillegg blir det ansett assistenter/ barne- og ungdomsarbeidere etter antall påmeldte barn.

 

Betalingssatser:

Prisene er bestemt av kommunestyret, og er for tiden per måned

Inntil 6 timer per uke kr 1 026,-

Inntil 12 timer per uke kr 1 505,-

Inntil 20 timer per uke kr 2 118,-

Inntil 28 timer per uke kr 3 009,-

Det innvilges søskenmoderasjon på 30% på barn 2, og 50% fra og med barn nummer 3. Dette gjelder også om du har barn både i barnehage og skolefritidsordningen.

 

Gratis kjernetid for 1. og 2. klasse:

Alle barn i 1. og 2. klasse har gratis kjernetid på følgende økter:

1.klasse: økt 2 alle dager, samt økt 1 mandager og økt 3 onsdager.

2.klasse: økt 2 alle dager, samt økt 1 mandager og økt 3 onsdager og torsdager.

Det vil si at om du søker ditt barn på plass inntil 12 timer innenfor overnevnte økter, har du gratis SFO!

Om du søker om høyere plass enn 12 timer, vil de øktene som inngår i den gratis kjernetiden bli trukket fra ved fakturering.

Det settes et tak på antall barn i SFO på 35 barn. Vi må ut fra det departementet har sagt, prioritere opptakene på 6-åringene og oppover, men begrunnelsen fra foresatte skal tas hensyn til.

 

Redusert foreldrebetaling for elever i 1.-4.klasse:

En husholdning skal ikke betale mer enn 6% av husholdningsinntekten for SFO-plass. Om du betaler mer enn 6% av husholdningsinntekten for SFO-plass kan du søke om å få redusert betaling. Om barnet bor flere plasser, er det inntekten på adressen hvor barnet er folkeregistrert som skal legges til grunn for søknaden.

 

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling og svarslipp: Se under vedlegg

 

Svarslipp skal leveres til postmottaket eller undertegnede. Kan også sendes på e-post til:

stine.hanssen.overli@dyroy.kommune.no

FRIST: 24.MARS 2023