Skoleåret 2022 – 2023 har småtrinnet følgende skoledager:

1.klasse           6-timersdag tirsdager, 4-timersdag alle andre dager

2.klasse           6-timersdag tirsdager og onsdager, 4-timerdag alle andre dager

3.-4.klasse       4-timersdag mandager og fredager, 6-timersdag alle andre dager

 

Betalingssatser:

Prisene er bestemt av kommunestyret, og er for tiden per måned:

Inntil 6 timer per uke      Kr 989,-

Inntil 12 timer per uke    Kr 1 451,-

Inntil 20 timer per uke    Kr 2 042,-

Inntil 28 timer per uke    Kr 2 902,-

Det innvilges søskenmoderasjon på 30% på barn 2, og 50% fra og med barn 3. Dette gjelder om du har barn både i SFO og barnehagen.

Det settes et tak på antall barn i SFO på ca 35 barn. Vi må ut fra det departementet har sagt, prioritere opptakene på 6-åringene og oppover, men begrunnelsen fra foresatte skal tas hensyn til.

 

FRIST: SNAREST – SENEST INNEN 25.MARS 2022.

Vedlagt følger svarslipp som skal sendes/ leveres kommunehuset, eller sendes per mail til:  stine.hanssen.overli@dyroy.kommune.no