Skoleåret 2021-2022 har småtrinnet følgende skoledager:

1.klasse 6-timersdag tirsdager, 4-timersdag alle andre dager
2.klasse 6-timersdag tirsdager og onsdager, 4-timersdag alle andredager
3.-4.klasse 4-timersdag mandager og fredager, 6-timersdag alle andre dager

Betalingssatser:
Prisene er bestemt av kommunestyret, og er for tiden per måned:

  • Inntil 6 timer per uke (inntil 3 økter per uke) kr. 965,-
  • Inntil 12 timer per uke (inntil 6 økter per uke) kr. 1416,-
  • Inntil 20 timer per uke (inntil 10 økter per uke) kr. 1992,-
  • Inntil 28 timer per uke (full plass) kr. 2831,-

Det innvilges søskenmoderasjon på 30% på barn 2, og fra barn 3 innvilges det 50% moderasjon, dette gjelder om du har barn både i SFO og barnehage.

Det settes et tak på antall barn i SFO på ca. 35 barn. Vi må ut fra det departementet har sagt, prioritere opptakene på 6-åringene og oppover, men begrunnelsen fra foresatte skal tas hensyn til.

Frist: Snarest, senest innen 19.mars 2021.

Vedlagt følger informasjonsskriv og svarslipp:

Informasjon om bindende påmelding i skolefritidsordningen.pdf

Svarslipp skoleåret 2021 - 2022.pdf

Svarslippen skal sendes/leveres kommunehuset, eller sendes per mail til Stine Hanssen Øverli: stine.hanssenoverli@dyroy.kommune.no