Vi opplever stadig at det kommunale avløpssystemet i sentrum går tett, noe som gir behov for spyling og pumping langt utover normalt. Hovedårsaken til at avløpet går tett er at det er til dels utstrakt bruk av engangskluter og vaskeservietter som skylles ned i avløpet. Spyling og pumping av avløpsnettet tilfaller drifta, og kostnadene må dekkes inn via avgiftsbelastning på alle som er tilknyttet offentlig avløp.

Vi ber innstendig om at vaskeservietter og engangskluter ikke skylles ned i avløpet, men kastes i restavfall. Dette vil gjøre at utrykninger på avløpssiden reduseres kraftig, og faren for tilbakeslag med kloakk i private kjellere reduseres.

Med hilsen 
Dyrøy kommune, uteseksjonen