Husholdninger skal ikke betale mer enn 6% av årsinntekten, på SFO-plass. Om du kommer inn under disse satsene vil du kunne få redusert betaling:

Inntil 6 t./ 3 økter per uke – samlet årslønn må være under kr 173 900,- per år

Inntil 12 t./ 6 økter per uke – samlet årslønn må være under kr 255 200,- per år

Inntil 20 t./ 10 økter per uke – samlet årslønn må være under kr 359 150,- per år

Inntil 28 t./ full plass – samlet årslønn må være under kr 510 400,- per år

Det må søkes om redusert foreldrebetaling for hvert skoleår, og oppdatert dokumentasjon angående inntekt må fremlegges. Søknader med mangelfull dokumentasjon vil ikke kunne bli behandlet. Søknadsskjema her.

De som ønsker å søke må fylle ut vedlagte skjema, og levere dette til kommunen senest innen 21.08.2020