I dag testet et barn i barnehagen, avdeling smørøye, positivt på hjemmetest, vi har oversikt over smittekilde og nærkontakter. Det er sendt ut instruksjoner til foreldre i aktuell gruppe om testing i 7 dager. Resterende barn skal teste seg mandags morgen før oppstart i barnehagen. Barnehagen deler ut tester til dette formålet. Elevene ved Elvetun skal teste seg før skolestart mandag 29.11. Egen beskjed til foresatte sendes ut via skolens system. 

Denne testingen gjøres for å få oversikt over om det er mer smitte blant barn og unge. Dersom positivt utslag, skal barnet/eleven være hjemme fra bhg/skolen, og det avtales PCR testing ved teststasjonen. Testene sendes hjem med barn/elever fredag 26.11. 

Ansatte i pleie og omsorgstjenesten har vært berørt av smitte i husstanden. To av disse har testet positive, men så langt har vi unngått å få smitte inn blant våre pasienter. Helsepersonellet har gjennom denne perioden gjennomført daglig testing. Dette vil fortsette til 28. November. 

Generelle og felles anbefalinger for kommunene i Astafjord-samarbeidet gjeldende fra 25.11.21:

Det er viktig at alle bidrar til å begrense smitte.  Vi gir nå råd slik at man unngår ytterligere belastning av helsetjenesten og unngår mer inngripende tiltak for å begrense smitte senere.  
 
Ta imot tilbud om 3.dose koronavaksine om du er innenfor målgruppen for dette.   
Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer. 
Test deg med selvtest ved nyoppståtte luftveissymptomer. Test to dager på rad dersom første test er negativ. 
Hold en meters avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom. 
Bruk munnbind innendørs på offentlige steder. 
Bruk munnbind på offentlige kommunikasjonsmidler som buss og drosje. 
Ved besøk i sykehjem: avtal besøk på forhånd og bruk munnbind. 
Vurder bruk av hjemmekontor når det er mulig. 
Reduser antall nærkontakter. 
Vi oppfordrer alle som ikke har lastet ned FHIs SMITTESTOPP APP til å gjøre dette. Du blir da varslet automatisk dersom du har vært i nærkontakt med smittet. 
Er du nærkontakt (husstandsmedlem eller annen nær person) til en smittet og er uvaksinert, må du enten gå i karantene eller teste deg daglig i 7 dager. 
Er du nærkontakt og vaksinert ønsker vi fortsatt at du tester deg og alltid tar test hvis det oppstår symptomer. 
Ved positiv selvtest må denne bekreftes ved legekontoret.  
 
Både vaksinerte og uvaksinerte skal bruke munnbind ved pasientnært arbeid i sykehjem. 
 
For å sikre hurtig svar og begrense smittespredning, gjennomføres selvtesting hjemme. Ved mistanke om luftveisinfeksjon, deles det ut gratis testsett. I Dyrøy skjer utlevering ved servicetorg på dagtid, evt, ved sykehjemmet på kveld og i helg. De som har positiv test dvs. påvisning av smitte, bes bestille test via ReMin slik at smitte registreres og råd kan gis. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Lars A. Nesje                                       Kjell- Are Pettersen 
Interkommunal overlege              Ass. Interkommunal overlege