Ved mistanke om luftveisinfeksjon deles det ut gratis testsett. Testsett kan fås ved å kontakte servicetorget på dagtid i ukedagene (tlf. 77 18 92 00), eller ved sykehjemmet (tlf. 77 18 92 74) på kveld og helg. For å sikre tilgangen på tester, deles det ut et sett pr person.  De som har positiv test, dvs. påvisning av smitte, bes bestille test via ReMin slik at smitte registreres og evt. råd kan gis. Bestill testing her: https://timebestilling.remin.no/astafjord eventuelt tlf 771 74 000 

Covid-19 forskriften

Fra 16.11.2011 trådte endring i Covid 19-forskriften i kraft; 

§ 7a.Testplikt for personer over 18 år som har vært i nærkontakt med person i samme husstand eller tilsvarende nære som er bekreftet smittet 

Person over 18 år som har vært i nærkontakt med person i samme husstand eller tilsvarende nære som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2, skal teste seg hver dag med antigen hurtigtest, eller annenhver dag med PCR-test, i syv dager fra nærkontakten fant sted. Testplikten gjelder også ved nærkontakt som har funnet sted mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene på smitte. Der den bekreftet smittede ikke har symptomer på smitte skal husstandsmedlemmer og tilsvarende nære teste seg syv dager fra den smittede testet positivt første gang. 

Testplikt etter første ledd gjelder ikke for husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære som er fullvaksinert mot SARS-CoV-2, jf. § 3 sjette ledd, eller som ved godkjent laboratoriemetode har testet positivt for SARS-CoV-2, med varighet fra avisolering til 12 måneder etter prøvedato, jf. § 3 femte ledd nr. 3. 

Person med testplikt etter første ledd som tester positivt med antigen hurtigtest skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for å ta PCR-test. 

Koronatelefon

Interkommunal koronatelefon vil ikke bemannes lenger på grunn av knapphet på personell. Ved behov for informasjon, benytt nasjonal koronatelefon 815 55 015 (08-15:30 ukedager) eller lokal helsetjeneste. 

Lokale anbefalinger

Forrige ukes anbefalinger om avlysning av arrangementer og sammenkomster opphører.  

Vi anbefaler at alle lar seg vaksinere. Vær nøye med håndhygiene. Hold deg hjemme hvis du er syk. Få utført koronatest eller ta hjemmetest hvis du er syk, eller har vært nærkontakt med smittede.  
 
Vi anbefaler å holde en meters avstand. Dersom dette ikke er mulig, bruk munnbind som kan gi ekstra beskyttelse, eksempelvis på butikk, kollektivtransport osv.  

For vaksinering, se eget nyhetsbrev. 

  • Symptomer på luftveisinfeksjon kan begynne med vage symptomer som for eksempel hodepine og tett nese, eller mer klassiske influensalignende symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand. Symptomene kan være tegn på covid-19.  
  • Det er særlig viktig at du holder deg hjemme i det du får de første tegn på akutt luftveisinfeksjon. Du er mest smittsom de første dagene med symptomer. Vage symptomer kan være vanskelig å tolke, men det er anbefalt at du tester deg for SARS-CoV-2 før du eventuelt går på skole/jobb. Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19 test før de vender tilbake til skole eller arbeid.  
  • Benytt dette skjema for vurdering. Skjemaet gjelder for alle, også de som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 tidligere. 

Når skal du holde barnet hjemme fra skole og barnehage?

  • Forkjølelse er den vanligste infeksjonen hos barn. Barnet kan gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Det betyr at barn med noe restsymptomer etter gjennomgått forkjølelse, som rennende nese/snørr eller hoste, kan komme tilbake til barnehagen når barnet ellers er tilbake i sin vanlige form. 
  • Ved hoste uten feber kan barnet gå tilbake til barnehagen når allmenntilstanden tilsier det. Ved langvarig eller kraftig hoste bør barnet undersøkes for blant annet kikhoste. 
  • Benytt dette skjema for vurdering om barn i barnehage/barneskolealder med nyoppståtte luftveissymptomer skal være hjemme fra barnehage/skole, og når skal de testes for covid-19