Vaksinering

Dyrøy kommune har god tilgang på vaksiner nå. Vi har kommet i gang med vaksinering av ungdom i alderen 12-15 år, det må bestilles time til vaksinering på telefon 412 38 210. Foresattes samtykke er påkrevet.

Øvrige innbyggere som ikke har tatt vaksine, kan ta kontakt og be om time.

Vaksinering gjennomføres på onsdager.

Andel vaksinerte over 18 år pr 13. september:

  1. Dose; 858 (91,3%)
  2. Dose; 779 (85,8%)

Dose nr 3 til innbyggere i risikogrupper

Det er nå åpnet for å gi tilbud om en 3. vaksinedose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar i hjemkommunen. Spesialisthelsetjenesten skal sende ut brev til den enkelte som bekrefter tilgangen til 3. dose. Dette kan ta tid, derfor kan følgende alternativ for dokumentasjon av diagnose benyttes: Ta kontakt med helsestasjonen for å avtale tidspunkt tlf: 412 38 210

Gruppe 1:

  • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host-    sykdom som krever immunsuppresjon
  • alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
  • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

 Gruppe 2

  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak:

Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling:

Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor:

Disse må ha også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

Informasjon om egen helsetilstand er taushetsbelagt, dersom det ikke er ønskelig å fremvise dette, vil det komme et brev fra spesialisthelsetjenesten som synliggjør retten til 3. dose. Alternativt kan en journalutskrift fra lege eller brev fra behandlende spesialist som bekrefter medisinbruken benyttes som bekreftelse/dokumentasjon.