Det blir ikke åpen teststasjon i Dyrøy i morgen, mandag 14.11.21, grunnet presset kapasitet. Testing vil foregå i Salangen.

Vi minner om informasjonen fra fredag 12.11.21;

For å sikre hurtig svar og begrense smittespredning, går vi over til selvtesting hjemme. Ved mistanke om luftveisinfeksjon deles det ut gratis testsett. Kontakt tlf. 77 18 92 74 for utlevering av test i Dyrøy kommune. Pga. begrenset tilgang på tester, begrenses dette til et sett pr. person. De som har positiv test dvs. påvisning av smitte, bes bestille test via ReMin slik at smitte registreres og ev. råd kan gis.

Interkommunal koronatelefon er åpen fra 0800-2300 på tlf 930 98 402, meld fra til denne ved positiv test.

Flere hjemmetester er under levering til Dyrøy kommune, og vi vil komme med informasjon om utdeling til elever ved Elvetun når de er ankommet.