For bestilling av time til influensavaksinering:

Ring eller send sms til helsestasjonen på tlf 41238210, det er fint om du tar kontakt før 29.10.21.

Dersom du har feber, hoste, sår hals eller på annen måte føler deg syk skal du ikke møte opp til vaksinering selv om du har en avtale.
Ta da kontakt per tlf slik at vi kan avtale nytt tidspunkt.

Pneumokokkvaksine kan fås samtidig og koster 400.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig:

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)

 

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Det er ingen grupper som frarådes å vaksinere seg mot influensa, men personer som ikke tilhører målgruppene for influensavaksinasjon må selv bekoste både vaksine og vaksinering. Disse har anledning til å ta vaksine ved apotek eller eventuelt hos fastlegen dersom fastlegekontoret har tilgang på vaksinedoser til ordinært salg. Dersom vi har flere vaksiner igjen etter 1. desember vil de utenfor risikogruppene som ønsker å ta vaksine kunne gjøre det på helsestasjonen.

Les mer om influensavaksinen her:

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/