Influensavaksine anbefales spesielt for (risikogrupper):

 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Mer informasjon om vaksinen her. 

Tid for vaksinering

Vaksinasjonen vil i år bli litt annerledes enn tidligere år. Det vil ikke bli «drop-in» slik det har vært tidligere. I år må dere ringe til helsestasjonen og bestille time på forhånd. Vaksineringen skjer i Nordavindshagen mandag 26. oktober og onsdag 28. oktober på det tidspunktet du får oppgitt av helsesykepleier. Vaksinen koster 50 kr og betales fortrinnsvis via betalingsautomat.

Det er viktig å overholde smittevernreglene. Husk minst 1 m avstand og vask/desinfiser hendene! På vaksineringsdagen vil du få utdelt munnbind som skal brukes når du er inne til vaksinering.  Dersom du har feber, hoste, sår hals eller på annen måte føler deg syk skal du ikke møte opp til vaksinering selv om du har en avtale. Ta da kontakt per tlf slik at vi kan avtale nytt tidspunkt.

For bestilling av time til influensavaksinering: Ring helsesykepleier Anette på 99098768.