Alle borgere som bor i Dyrøy eller har tilknytning til Dyrøy, involveres i arbeidet med sentrum- og boligplan. Her vil du kunne komme med dine innspill og det kan skje på flere måter.

• Nå i september har prosjektledelsen i Nordavind Utvikling AS møter med flere grupper. Der håper vi på mange gode forslag fra dere. Flere har allerede kommet med innspill på mail eller facebook.

• På årets Dyrøyseminar (21.- 24. september) inviteres alle til å være med å bidra i prosessen med sentrum- og boliplan for Dyrøy kommune. Her vil følgende bli presentert: - de første sentrumsskissene utarbeidet av arkitektene fra Asplan Viak. - spørsmål om boligstrategiske valg, til utarbeidelse av boligplan for Dyrøy

• Dine innspill vil bli bearbeidet. Arkitektene tar dette med seg inn i det videre arbeidet og legger fram et konkret forslag i november. Dette vil bli offentliggjort på: www.dyroy.kommune.no

Den 10. desember 2020 skal sentrumsplanen med tiltaksplan behandles i kommunestyret. Da skal kommunestyret gjøre beslutninger og innarbeide tiltak som blir prioritert i økonomiplan for 2021. I tillegg lages et løp over flere år der tiltak innarbeides.

Boligplanen blir lagt ut til høring medio oktober 2020.

#sentrumsløft #noskjerdet

Prosjektledelsen/Nordavind Utvikling AS

Lysbilde1.JPG