Sentrumsplanen i Brøstadbotn ble vedtatt i kommunestyret i desember 2020. Tiltak 1 og 2 gjennomføres med prosjektering av miljøgata og torg/paviljong. Dyrøy kommune ønsker at alle borgere skal kjenne til arbeidet, hvor lagt skisseprosjektene er kommet og videre framdriftsplan.

Klikk deg inn på skissene som ligger vedlagt. Skissene for sentrumsbygget gjøres av Lavangsnes Wunderkammer AS, mens skissene av miljøgata og torg/paviljong gjøres av Asplan Viak AS.

Det har vært to åpne møter der skisser er presenterte, i februar med lag, foreninger og frivillig sektor og i starten av april med næringslivet.

Status og framdrift sentrumsbygget

  • Fase 1 i samspillsentreprisen i stor grad avsluttet. Noen justeringer av tegninger pågår og vil være på plass før påske.
  • Kostnadene ligger noe over budsjett, men var forventet ut fra slik markedet ser ut nå.
  • Resultatet presentert for styret i både Dyrøy utleiebygg AS og Dyrøy boligstiftelse – begge positiv til å gå videre med nødvendige forutsetninger på plass.
  • Endret kostnadsbilde krever nye politiske vedtak.
  • Planlegges sak til politisk behandling i kommunestyret den 5 mai. Saksutredning pågår.

Status og framdrift miljøgata og torg/paviljong

  • Forprosjekt skal resultere i totalentreprisegrunnlag for første fase i gjennomføring av tiltak 1 og 2.
  • Asplan Viak vil være ferdig med arbeidet 20. mai.
  • Målsetting - realisere miljøgata i 2022 og torget/paviljongen i 2023.
  • Miljøgata med «Nye sentrumsbygget», inkludert torget, vil være ryggraden i det nye sentrumsområdet, og skal binde sammen de ulike områdene i sentrumsplanen.