Menighetsbladets nummer for juli-oktober skulle vært i posten midt i juli, men på grunn av misfortåelse med trykkeriets ferieavvikling, blir bladet trykket på mandag 6. august.
Vi beklager dette overfor våre lesere og annonsører. 

Du finner nå bladet digitalt på Dyrøy kommunes sider.

for red. i Menighetsblad for Dyrøy