Barnehagen har for tiden 2 avdelinger. Vi tar imot barn i alderen 10 mnd. - 6 år.

Hovedopptaket gjelder fra uke 34 (23. august) og fram til barnet begynner på skolen, eller til plassen sies opp.

Barnehagen har løpende opptak, det vil si at alle får plass om de søker ellers i året også. Alle som vil trenge barnehageplass i løpet av det neste barnehageåret oppfordres om å søke til hovedopptaket. Dette for at barnehagen skal få en oversikt over antall barn og barnegruppene i de ulike årskullene som planlegger oppstart i barnehagen i løpet av neste barnehageår. Neste barnehageår varer da helt til 19. august 2022.

Det må leveres 1 skjema for hvert barn det søkes opptak for. Søk elektronisk her.

Opplysninger om barnehagen og barnehageplass finner du her.

For eventuelle spørsmål knyttet til søknaden, kontakt Dyrøy barnehage v/styrer
Nina Bolle - telefon 922 12 053.