Barnehagen har for tiden 3 avdelinger. Vi tar imot barn i alderen 10 mnd. - 6 år.

Opptaket gjelder fra uke 34 (17. august) og fram til barnet begynner på skolen, eller til plassen sies opp.

Barnehagen har løpende opptak, det vil si at alle får plass. Alle som vil trenge barnehageplass i løpet av det neste barnehageåret oppfordres likevel å søke til hovedopptaket, slik at barnehagen har best mulig oversikt over antall barn og barnegruppene i de ulike årskullene som planlegger oppstart i barnehagen i løpet av neste barnehageår.

Det må leveres 1 skjema for hvert barn det søkes opptak for. Søk elektronisk her.

Opplysninger om barnehagen og barnehageplass finner du også her: www.dyroy.kommune.no/barnehage

For eventuelle spørsmål knytta til søknaden, kontakt Dyrøy barnehage v/styrer Nina Bolle - telefon 922 12 053/ 915 73 209