Alle lag, foreninger og ellers frivillige i Dyrøy inviteres til møte og en gjennomgang på hva skjer i vår kommune?

Hva skjer i lag og foreninger mellom oktober 2022 til mars 2023?

Enkel beverting

Velkommen