Frist for innsending av uttalelser er satt til 18.10.2021.

Høringssvar kan sendes postmottak@dyroy.kommune.no, Dyrøy kommune, Dyrøytunet 1, 9311 Brøstadbotn.

Høringsdokumentene finner du under vedlegg.