Startlånordningen er innrettet slik at kommunen tar opp lån gjennom Husbanken, for så å låne ut til boligkjøpere i Dyrøy som ikke får lån i annen bank. Midlene kan også i visse tilfeller brukes for å tilpasse boligen. Kriteriene for å kunne få innvilget startlån finner du på husbankens hjemmeside:  Startlån og tilskudd fra kommunen - Husbanken. Be oss om hjelp til veiledning. Startlån avgjøres administrativt.

I 2022 har det vært en betydelig økning i utlån av husbankens startlån. Forrige år lånte Dyrøy kommune ut 18.4 millioner kroner til 11 låntakere. Til sammenligning lånte Dyrøy kommune ut tilsammen 5,7 millioner kroner i 2020 og 2021. Dette viser at det er et betydelig behov for boligveiledning og økt kunnskap om støtteordninger for å få folk inn i egne hjem. Dette arbeidet vil kommunen styrke nå. Det opprettes en stilling med ekstern støtte, se utlysning: Boligveileder (237412) | Dyrøy kommune (jobbnorge.no)

Dyrøy kommune tilbyr ikke egne midler til tilpasning av bolig, men har innført mulighet for å søke om etableringstilskudd for førstegangsetablerere. Dette kan brukes til kjøp av eksisterende hus eller bygging av nytt hus. Visse kriterier gjelder og søknadene avgjøres politisk. Formannskapet bevilget 800.000,- til førstegangsetablerere i kommunen i 2022.

For å få mer innblikk i kommunens boligsatsninger kan du besøke kommunens boligportal: Boligportal Dyrøy kommune (boidyroy.no)