Dyrøy kommune ser etter deg som ønsker å bistå andre mennesker med daglige gjøremål, delta på fritidsaktiviteter og legge til rette for at mennesker med fysiske eller psykiske begrensninger får en meningsfull hverdag. Vi har brukere i alle aldre, både barn og voksne. Engasjement kan være av variabel varighet og varierte timetall.

Kvalifikasjoner og egenskaper

  • Ha glede av å hjelpe andre mennesker
  • Stabil og ansvarsbevisst
  • Evne til å delta på forskjellige aktiviteter og daglige gjøremål
  • Ha førerkort klasse B, samt disponere egen bil
  • Politiattest må fremlegges
  • Ingen formell utdanning kreves, men det blir lagt vekt på egnethet

Spørsmål om engasjement kan besvares av enhetsleder Noeline Goos, tlf 467 48305 eller kommunalsjef helse- og omsorg Karl Johan Olsen, tlf. 915 35 349.

Søknad sendes postmottak@dyroy.kommune.no. Merk emnefeltet med «Søknad på støttekontaktstilling».

Søknader vil bli vurdert fortløpende.