Vi trenger personer fra 15 år og oppover som er interessert i å utføre småjobb oppdrag.

Småjobbsentralen tilbyr formidling av arbeidsoppdrag mellom personer som trenger hjelp, hovedsakelig eldre og andre som av ulike grunner ikke klarer oppgavene selv, og personer som er interessert i å utføre arbeidsoppdragene.

En småjobb er korte arbeidsoppgaver (maks. 4 timer), som det ikke er naturlig at andre profesjonelle, offentlige eller frivillige tar seg av.

Småjobbsentralen formidler kontakt mellom den som trenger hjelp og den som utfører oppdraget. Utover dette har sentralen ikke noe ansvar for jobben som blir utført annet enn formidlingen.

Betalingen er 150 kr. per time og betales direkte til deg som utfører jobben fra den du utfører jobben for. Påbegynt time avrundes oppover til nærmeste halvtime, minstesum kr. 150.

Vil du bidra med å utføre noen av disse oppgavene:

- Vindus

- Gulvvask og støvsuging

- Snømåking, strøing

- Bære inn ved

- Hjelp til handling

- Mindre malearbeid

- Klippe plen og hagearbeid

- Rydding, bytte av lyspærer, sikringer og batterier

Sentralen utfører ikke:

- Arbeid som er til fare for oppdragstaker eller oppdragsgiver.

- Arbeid i stige, på tak o.l

- Kjøp av alkohol

- Arbeid som medfører smittefare

- Arbeid som normalt blir utført av næringslivet

- Flytteoppdrag

Informasjon til deg som ønsker å bli en småjobber:

- Du må signere en taushetserklæring for å kunne utføre småjobber, og har taushetsplikt i forhold til opplysninger og forhold du blir kjent med under arbeidet.

- Du representerer deg selv, og står fullt ut ansvarlig for eventuelle skader på utstyr o.l.

- Du kan motta inntil 8000 kr. av hver oppdragsgiver per skatteår. Inntekten må oppgis til skattemyndighetene, og den som påtar seg oppdrag er selv ansvarlig for skatterapportering.

Bli med og gjør noe bra for noen andre! Du bestemmer selv hvilke oppdrag du takker ja til.

Har du lyst og tid til å bli en småjobber kan du fylle ut skjema og sende det til frivilligsentralen@dyroy.kommune.no

Dyrøy Frivilligsentral

Mobil: 92047522