Handlingsplanen inneholder tiltak som fører fram mot merkegodkjenning, og oppfølging av strategiene i masterplanen.

 

Merkeordningen er et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft på et reisemål. Ordningen skal på sikt bidra til bærekraftig reiselivsutvikling gjennom involvering, ansvarlig styring og verdiskapning. Reisemålet forplikter seg til å ta vare på natur, kultur og miljø, styrke sosiale verdier og være økonomisk levedyktig. Å oppnå merket for Bærekraftig reisemål er et kvalitetsstempel i reiselivssammenheng, og er viktig i markedet. Merkeordningen er forankret i en egen standard, med 42 kriterier og 104 indikatorer som må besvares og dokumenteres.

Merket for bærekraftig reisemål

I 2016 utførte Vista Analyse en evaluering av merkeordningen Bærekraftig reisemål på oppdrag av Innovasjon Norge. Denne viste at hele 71% av utenlandske turoperatører trodde at etterspørselen av bærekraftige reisemål ville øke de neste 5 årene. Nå, 5 år etterpå, ser man tydelige trender i markedet hvor mange turoperatører i større grad velger å prioritere miljøsertifiserte leverandører og destinasjoner som fokuserer på bærekraft og kvalitet. På Visit Senjas side  "Reis grønt" kan du lese hvordan de kommuniserer bærekraftsarbeidet.

Å oppnå merket er et hovedtiltak i den vedtatte masterplanen. Viktige innsatsområder er å bl.a. gjøre reiselivet mer helårig, jobbe med lokal mat, historiefortelling, transport/mobilitet, gjøre reiselivsnæringen mer attraktiv for lokal ungdom samt øke antall miljøsertifiserte bedrifter. Masterplanen har fokus på besøksforvaltning som ivaretar natur og lokalsamfunn, rett gjest på rett sted til rett tid og ikke minst langsiktighet i arbeidet.  

Dyrøy kommune / VOX Dyrøy er aktivt med i prosessen gjennom bl.a deltakelse i styringsgruppa for masterplan/merkeordningen.  Det er gjort et solid arbeid som skal legge grunnlaget for en langsiktig utvikling av reiselivet i Senjaregionen til beste for næring og lokalsamfunn.