Dette gjelder gudstjenestene i Brøstad kirke Skjærtorsdag 1 april, og Langfredag 2 april, og gudstjenesten i Dyrøy kirke påskedagen 4 april.

Vigslingsgudstjenesten i Brøstad kirke søndag 11 april må dessverre også utsettes til et senere tidspunkt.

Dåp og begravelser gjennomføres men med begrenset antall deltakere. Ved dåp kan det være 20 deltakere tilstede + de som deltar. Begravelser gjennomføres med maks 50 deltakere i Dyrøy kirke, og maks 35 deltakere i Brøstad kirke.

Dyrøy menighet