Fra og med skoleåret 2022 – 2023 vil det være gratis SFO i 12 timer/ 6 økter per uke for alle elever i 1.klasse.

Praktisk informasjon:

Du må søke om SFO-plass på vanlig måte. Om du har behov for mer enn 12 timer per uke, søker du om det du ønsker, og betaler kun for det som overstiger 12 timer.

De som allerede har søkt om plass for sin 1.klassing trenger ikke søke pånytt, eller gjøre noe mer.

 

Om du har noen spørsmål kontakt:

SFO-leder Åshild Chruickshank  tlf. 456 36 398 eller mail ashildc@dyroy.kommune.no

Rektor May-Elin Hals tlf. 467 49 631 eller mail may.hals@dyroy.kommune.no

Sekretær Stine H. Øverli tlf. 467 47 784 eller mail stine.hanssen.overli@dyroy.kommune.no