Julehøytiden står for døra, vi som jobber i kommunen generelt, og innen helsesektoren spesielt, ønsker å rette en stor takk til innbyggerne i Dyrøy for den tålmodighet og samarbeidsvilje som er utvist i løpet av året. Uten denne samarbeidsviljen ville vi sett et større omfang av smittespredningen i november.

Sjansen for at vi får flere runder med smittespredning er stor. Når det skjer, så vil vi fra kommunens side gjøre det vi kan for å redusere omfanget. Men det vil først og fremst være opp til den enkelte av oss å bremse spredning gjennom smitteforebygging i henhold til de nasjonale anbefalingene. Det er i dag, 23.12, påvist en smittet i kommunen, to er satt i karantene. Neste vaksinasjonsdag for 1, 2, og 3 dose Covid-19 vaksine: 5. januar. Vi kommer til å være i Nordavindshagen.

Dersom det dukker opp noen spørsmål knyttet til Covid 19, selvtester, osv, så er lokal kontakttelefon aktivert; tlf. 922 32 149, vær snill å benytt denne fortrinnsvis i tidsrommet 12-14, da telefonen er integrert i juleferien for noen ansatte.

God Jul