Informasjon om følgende utlysninger i regi av Troms og Finnmark fylkeskommune 

FRIST 25. oktober 2022:
1. Troms og Finnmark fylkeskommunes fylkeskulturpris 2022: Er det noen du tenker har gjort en særlig innsats i eller for kunst -og kulturlivet i Troms og Finnmark? Sjekk kriterier og hvordan du kan nominere din kandidat på vår hjemmeside: https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/priser/fylkeskulturpris/
 
2. Arbeidsstipend for scenekunstnere 2022: Arbeidsstipendet er rettet mot kunstnere som jobber innenfor fagområdet scenekunst. Scenekunst er i denne ordningen definert som én av fire hovedretninger innen kunstfeltet, og ordningen omfatter derfor ikke søkere som naturlig defineres inn under en av de øvrige kunstfeltene visuell kunst, litteratur og musikk. Arbeidsstipendet er ett-årig og er på kr. 100 000. Sjekk kriterier og hvordan du søker her: https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/kultur/arbeidsstipend-for-scenekunstnere/
 
3. Arbeidsstipend for kunstnere innen billedkunst og kunsthåndverk 2022: Formålet med arbeidsstipendordningen er å styrke en kunstners mulighet til å prioritere arbeidet med å utvikle seg innenfor sitt fagområd. Arbeidsstipendet er 1-årig og er på kr 100 000. Søknaden skjer via elektronisk søknadsskjema, sjekk kriterier og skjema på vår hjemmeside: https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/kultur/arbeidsstipend-for-kunstnere-innen-billedkunst-og-kunsthandverk/
 
FRIST 28. oktober 2022
4. Idrettsstipender: Stipendet gis til yngre utøvere i etableringsfasen som holder et nivå som gjør at de må ut av fylket/landsdelen for å konkurrere. Utøveren må representere et idrettslag eller et skytterlag i fylket. Se kriterier og søknadsskjema på vår hjemmeside her: https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/folkehelse-idrett-og-friluftsliv/idrettsstipend/