Den nye masta har en kraftigere konstruksjon enn den gamle samtidig som den er litt høyere. Dette mener Telenor trygger kapasitet og beredskap, og tiltaket gir god mobil- og tv-dekning til alle deres abonnenter i området.