Så lenge det kun er enkeltfunn som gjøres, setter ikke Dyrøy kommune opp mannskaper for å hente disse fuglene. Publikum anmodes om å lese mattilsynets anbefalinger ved funn.

Mer informasjon finner du her:  Svar til innbyggere om fugleinfluensa | Mattilsynet

 

Kommunalt mottak av mulig smittede fugler

Kommunen tilgjengeliggjør nå avfallsdunker som er tiltenkt smittefarlige fugler. Døde fugler, som mistenkes smittet skal pakkes inn i to plastposer som lukkes forsvarlig, de skal ikke graves ned eller legges i ordinært restavfall. Deponering til avfallsdunk avtales på dagtid, ukedager, ved å ringe teknisk vakttelefon 400 31 848.

Varsling

Vi ber om at publikum rapporterer funn av opplistede arter ved mistanke om fugleinfluensa til både mattilsynet og kommunens sentralbord; tlf 77189200 i telefontiden 09:00-14:30.

Meld fra til mattilsynet ved å sende e-post til innmelding.fugleinfluensa@mattilsynet.no

  • kommune, postnummer, adresse og helst også kartreferanse (som du kan finne i kartfunksjonen på mobiltelefonen din)
  • hvilken art det gjelder
  • hvor mange fugler det gjelder