Troms og Finnmark fylkeskommune, friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv i Troms og Finnmark inviterer kommuner, frivillige organisasjoner, natur- og friluftslivsforvaltere og andre som er interesserte i å tilrettelegge for friluftslivet i fylket til samling. Du har mulighet til å delta enten fysisk eller digitalt.

Program

Hvordan markere Frivillighetens år 2022 i Troms og Finnmark – på friluftsfronten?

18:00 Velkommen v/ Anne Toril Eriksen Balto, fylkesråd for plan, økonomi og kultur

18:10 Friluftsliv og frivillighet – appell og kavalkade v/ Christine Myrseth i FNF Troms og Per Erik Motrøen i FNF Finnmark

18:25 Frivillighetens år 2022 – mål og muligheter v/ Birgitte Brekke, Frivillighet Norge - Nasjonale satsinger, hovedarrangement, tilskuddsmidler m.m.

18:45 Hva kan vi ta med oss fra Friluftslivets år 2015? Konkrete forslag til satsinger i Frivillighetens år 2022 i Troms og Finnmark v/ Eivind Høstmark Borge, Troms og Finnmark fylkeskommune

19:10 PAUSE

19:25 Friluftsaktiviteter for barn og unge i ferie og fritid – hva kan vi ta med oss inn i Frivillighetens år? v/ Ingrid Larsen Wigestrand og Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund

19:55 Gruppearbeid og idemyldring - Deltakerne deles i regionale grupper og drøfter mulige satsinger, ideer og ønsker for 2022.

20:15 Presentasjon av gruppearbeid - En kort oppsummering fra hver gruppe. Er det noen fellesprosjekt vi ønsker å løfte litt ekstra?

20:35 Utdeling av «Friluftslivets ildsjelpris i Troms» v/ Christine Myrseth på vegne av FNF Troms og friluftsrådene i Troms

20:50 Veien videre v/ Tine Marie Hagelin, Ishavskysten friluftsråd

21:00 SLUTT

PÅMELDING: Send e-post til eivind.borge@tffk.no innen 22. oktober.
Husk å spesifiser om du skal delta fysisk i Fylkeshuset i Tromsø eller digitalt via Teams.
 

Kart over møterom

Samlingen finner sted i Fylkeshuset i Tromsø, Møterom Stortorget. Se inngangen markert med rød sirkel under. Fra inngangen vil det være skiltet til møterommet. Ved påmelding til digitalt detalkelse vil en Teams-invitasjon bli sendt ut i etterkant av påmeldingen.
kart friluftslivssamlig 2021.jpg