Trafikksikkerhetsplanen vil danne grunnlaget for arbeid med trafikksikkerhet i kommunen, og gjelder både for kommunale og fylkeskommunale veier.

Både lag/foreninger og enkeltpersoner oppfordres til å sende inn forslag til tiltak som vil bedre trafikksikkerheten i Dyrøy kommune.

Planen skal også omhandle trafikantenes adferd, og det bes derfor også om innspill til dette. F.eks.: Er det er noen utfordringer knytta til rus, fart, kjøretøygrupper etc., eller innspill til adferdsretta tiltak?

Forslagene må beskrive hvor i kommunen foreslåtte tiltak gjelder, og hva tiltakene omfatter.

Forslag til tiltak sendes til:

Dyrøy kommune

Dyrøytunet 1

9311 BRØSTADBOTN

eller på mail til:

Postmottak@dyroy.kommune.no

Innen mandag 7.11.22 og merkes «Forslag til trafikksikkerhetstiltak»